សោកស្តាយ! Remove​ China Apps ត្រូវបាន Google ដកចេញពី Play Store ហើយ!

បរទេស ៖ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធនេះ​ ក្រុមហ៊ុន Google ​បាន​ដកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ​ដៃ​​ឈ្មោះថា Remove China Apps ដ៏ពេញនិយមក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចេញពី ​Play Store ហើយ ដោយសារ​កម្មវិធីទូរស័ព្ទ​របស់ឥណ្ឌាមួយនេះ អាច​អោយអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Android លុបកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ចិ​នចេញ​ពី​ទូរស័ព្ទដៃបានយ៉ាងងាយស្រួល។

Remove China Apps

Remove​ China Apps ដែលជាកម្មវីធីទាញយកពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃ ទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង​នៅ​ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងនោះមានអ្នកទាញយកប្រើប្រាស់​រហូតដល់ជាង៥លានដង ចាប់តាំងពីចុងខែឧសភាមកនេះ។ ប្រជាប្រិយ​ភាពនេះ ​បាន​កើនឡើងខ្ពស់នៅចំពេលមាន​ការអំពាវនាវធ្វើពហិការមិ​ន​ប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទប្រទេសចិន នៅ​ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអំឡុងពេលវិវាទ​ព្រំដែនតំបន់ហិម៉ាល័យរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិន។

200603032509 Remove China Apps Super Tease

ក្រុម​ហ៊ុន Google បានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី Remove China Apps ត្រូវបានដកចេញពី​ Play store ហើយដោយសារជា​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទនេះ ខុសនឹងគោលការណ៍របស់ Play store របស់ក្រុមហ៊ុន Google៕

Remove China App 1200