វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 របស់ចិនពិសោធន៍បានយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូង លើមនុស្ស១០០នាក់

ទស្សនាវដ្តីវេជ្ជសាស្ត្រ The Lancet ដែលជាទស្សនាវដ្តីវេជ្ជសាស្រ្តដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស បានចេញផ្សាយលទ្ធផលកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបាននិយាយថា វាមានសុវត្ថិភាព និងបង្កឱ្យមានការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយមនុស្សបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាមួយនឹងការសាកល្បងចាក់វ៉ាសាំងជាលើកដំបូងនេះ។

ឥឡូវនេះបេក្ខជនចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងគេមកពីប្រទេសចិន បានបញ្ចប់ការសាកល្បងដំណាក់កាលទី ១ របស់ខ្លួនហើយលទ្ធផលត្រូវបានដាក់លើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីពិនិត្យ។

អ្នកស្រាវជ្រាវបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានសក្តានុពលទៅឱ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ១០៨ នាក់។ ពួកគេត្រូវបានបែងចែកជាបីក្រុម ដោយពួកគេម្នាក់ៗទទួលយកវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗគ្នា។

20200519081110afpp Afp_1rv6uc.h

វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា“ វ៉ាក់សាំង adenovirus ប្រភេទទី ៥ ដែលត្រូវបានព្យាបាល” (Ad5-nCoV) ដើរតួជាការបង្ករោគពីធម្មជាតិ និងល្អជាពិសេសក្នុងការបង្រៀនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំពីរបៀបប្រយុទ្ធនឹងវីរុស។

ក្នុងអំឡុងពេល ២៨ ថ្ងៃក្រោយ មិនមានប្រតិកម្មអ្វីធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានគេរកឃើញមានន័យថា វ៉ាក់សាំងនេះហាក់ដូចជាសម្របជាមួយរាងកាយមនុស្ស។

ចគ្នានេះផងដែរ អង្គបដិប្រាណប្រឆាំងនឹង SARS-CoV-2 បានចាប់ផ្តើមកើនឡើងពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាក់ហើយឈានដល់កម្រិតកំពូលនៅថ្ងៃទី ២៨ ។

ក្រដាសនៅលើទស្សនាវដ្តី The Lancet សន្និដ្ឋានថាវ៉ាក់សាំងនេះ“ ត្រូវបានធានាការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម” ។ ហើយការសាកល្បងព្យាបាលដំណាក់កាលទី ២ នឹងត្រូវបានចាប់ផ្តើមដោយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមចំនួន ៥០៨ នាក់៕

UKYQc

ប្រភព ៖ cgtn.