៣០+ ឧទាហរណ៍នៃការគិតដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជាមួយសង្គមសម័យទំនើប

យោងតាមការសិក្សាយើងកំពុងបំផ្លាញភពផែនដីក្នុងអត្រាមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិត។ មានសិល្បករមួយចំនួនដូចជា

Steffan Kraft, Daniel Garcia និង John Holcroft

ផ្តោតលើស្ថានភាពសង្គមទំនើបក្នុងការងាររបស់ពួកគេដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបច្ចេកវិទ្យាវិសមភាពស្ត្រីនិងការញៀននឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ រឿងប្រៀបប្រដូចដែលជំរុញគំនិតរបស់ពួកគេមានសារសំខាន់មួយដែលអាចជាការអំពាវនាវឱ្យមានសកម្មភាព។

Bright Side បានជ្រើសរើសរូបភាព ៣០+ ដែលបង្ហាញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពីរបៀបដែលសង្គមរបស់យើងដំណើរការ។

១. យើងកំពុងបំផ្លាញមហាសមុទ្រដោយប្លាស្ទិក។

Screen Shot 2019 12 26 At 4.58.30 PM

២. ឧបករណ៍អនឡាញបានក្លាយជាដៃគូរបស់យើង។

Screen Shot 2019 12 26 At 4.58.47 PM

៣. យើងផ្តោតលើការមានជានិច្ចនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ប្រសិនបើមនុស្សផ្សេងទៀតមិនមានអ្វីទាំងអស់។

Screen Shot 2019 12 26 At 4.59.04 PM

៤. យើងកំពុងបំផ្លាញធម្មជាតិហើយក៏មិនធ្វើអ្វីសងទេ។

Screen Shot 2019 12 26 At 4.59.36 PM

Screen Shot 2019 12 26 At 4.59.47 PM

៥. ទឹកកករលាយកំពុងបំផ្លាញជម្រកធម្មជាតិរបស់សត្វ។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.00.05 PM

៦. ពិភពលោកកំពុងរលាយយ៉ាងលឿន។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.00.20 PM

៧. យើងគឺជាសត្រូវធំបំផុតរបស់ធម្មជាតិ។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.00.37 PM

៨. យើងកំពុងបំផ្លាញផ្ទះសត្វ។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.00.51 PM

៩. សត្វសមុទ្រគួរតែខ្លាចយើង។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.01.07 PM

១០. ពេលយើងចង់ទៅឃើញអង់តាក់ទិកគ្រាន់តែទិញការ៉េមទៅបានហើយ។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.01.20 PM

១១. ទោះមានUFOs អាចនៅជុំវិញយើងក៏មិនបានឃើញដែរបើគិតតែពីចុចទូរស័ព្ទ។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.01.44 PM

១២. កាតព្វកិច្ចដើម្បីឱ្យមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខណៈពេលកំពុងធ្វើការហួសកម្លាំងគឺដូចរូបនេះ

១៣. កុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺជាបង្អួចតែមួយគត់របស់យើងចំពោះពិភពលោក។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.02.04 PM

១៤. ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាជំងឺនៃសតវត្សរ៍។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.02.17 PM

១៥. ដើម្បីឱ្យមនុស្សម្នាក់ទទួលបានជោគជ័យអ្នកដទៃត្រូវរងទុក្ខ។

១៦. ការគំរាមកំហែងនៃការជួលផ្ទះកាន់តែខ្ពស់ធ្វើឱ្យការធ្វើទេសចរណ៍និងឥវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហាក់ដូចជាសត្វចម្លែក។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.02.33 PM

១៧. វិធីដែលឪពុកម្តាយដោះស្រាយជាមួយការលែងលះមានឥទ្ធិពលលើការអភិវឌ្ឍកូន ៗ របស់ពួកគេ។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.02.46 PM

១៨. ព័ត៌មានក្លែងក្លាយមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានអ្វីអាចជឿទុកចិត្តបានទេ។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.02.59 PM

១៩. យើងនៅតែធ្វើការជាមួយគម្លាតប្រាក់ខែយេនឌ័រ។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.03.14 PM

២០. មនុស្សជំនាន់មុនកំពុងតែបំផ្លាញភពផែនដីហើយចង់អោយយុវជនជួយសង្គ្រោះវា។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.03.27 PM

២១.នៅពីក្រោយយីហោម៉ូតល្បីដែលទទួលបានជោគជ័យលឿនគឺប្រើកម្លាំងពលកម្មថោក។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.03.53 PM

២២. យើងកំពុងជ្រើសរើសវិធីងាយស្រួលបំផុតដើម្បីកំសាន្ដសប្បាយដល់កូន ៗ របស់យើងប៉ុន្តែមិនមែនជាបែបល្អបំផុត។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.04.15 PM

២៣. យើងមានរបៀបរស់នៅមិនសូវស្រួល។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.04.32 PM

២៤. ក្មេងៗញៀននឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាតាំងពីនៅក្មេង។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.04.45 PM

២៥. ចក្ខុវិស័យក្លែងក្លាយនៃការវិវត្ត

Screen Shot 2019 12 26 At 5.05.03 PM

២៦. ការលួចអត្តសញ្ញាណផ្សេងៗតាមអ៊ីនធឺណិតកំពុងកើនឡើង។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.05.18 PM

២៧. ស្ត្រីៗមិនរីកចម្រើនដូចមិត្តរួមការងារបុរសៗរបស់ពួកគេទេ។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.05.33 PM

២៨. យើងមានអារម្មណ៍ថាអាចចោលបាន។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.05.48 PM

២៩. ការញៀនរបស់កុមារទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឱ្យពួកគេឃ្លាតឆ្ងាយពីការមានពេលវេលាប្រកបដោយគុណភាពជាមួយគ្រួសារ។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.06.02 PM

៣០. ការញៀននឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺមិនបានថយចុះទេគឺមានតែកើនឡើងទេ។

Screen Shot 2019 12 26 At 5.06.36 PM

៣១. មនុស្សសម័យឥឡូវចូលចិត្តយកចិត្តទុកដាក់លើទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនច្រើនជាងដៃគូរបស់ខ្លួន។

៣២. បុរសៗមានឱកាសកាន់តែច្រើន។

តើឧទាហរណ៍មួយណាដែលអ្នកជឿថាជាការត្រឹមត្រូវបំផុត?

Preview photo credit Daniel Garcia, Daniel Garcia