ផ្សារចតុចក្រ នាប្រទេសថៃ ល្បីខ្លាំង មានតូប ជាង ១៥០០០ តូប ភាគច្រើនលក់ជា អាហារ និង វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ !

ផ្សារចតុចក្រ  ស្ថិតនៅឯទីក្រុង បានកក ប្រទេសថៃ ហើយផ្សារនេះគឺជាផ្សារដ៏ធំមួយក្នុងទីក្រុងបាងកក ក៏ដូចជាប្រទេសថៃមួយទាំងមូល ដែលមានស្តង់លក់រហូតដល់ជាង ១៥០០០ ស្ដង់ ដែលមានលក់ជា ម្ហូបអាហារ សម្លៀកបំពាក់ និង វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ជាច្រើនដាក់តម្រៀបគ្នា ។

G Chatuchak Market Bangkok Photo By Ian Santosa Shutterstock.com_

នៅក្នុងមួយថ្ងៃផ្សារនេះ តាមអ្នកជំនាញវាយតម្លៃ គឺមានភ្ញៀវទេសចរ ជាតិ​ ក៏ដូចជា អន្តរជាតិ ចូលទៅ ទស្សនាប្រហែលជា ២០០,០០០ នាក់ ដែលជាចំនួនច្រើនខ្លាំងមែនទែន ។

Untitled 1

101563302_155087619455599_4882952067185999356_n

101795759_155087699455591_1012253378125170265_n

101825468_155087939455567_6275495232661044238_n

101889551_155087976122230_4501462697098424313_n

101915511_155087529455608_454372491390034513_n

101953780_155087566122271_4634939366684712125_n

101962499_155087959455565_6291298094472907446_n

ហើយតំបន់ដ៏ពិសេសនេះគឺអ្នកណាឱ្យតែទៅលេងប្រទេសថៃគឺច្បាស់ជាស្គាល់ដោយសារតែ អាហារតាមតូបនាតំបន់នោះ ដាក់តម្រៀបគ្នា សុទ្ធតែប្លែកៗ និង ឆ្ងាញ់ៗ ថែមទៀតផង ។

 

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ផ្សារ ចតុចក្រ គឺបើក ៥ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ដោយបើកពីថ្ងៃ ពុធ រហូតដល់ថ្ងៃ អាទិត្យផងដែរ ៕

101976001_155087599455601_8340178172390343793_n

102386137_155087806122247_4666685350119169082_n (1)

102414264_155087722788922_2078588402388586921_n

102454155_155087536122274_462526457629560065_n

102556014_155087839455577_7519523539504231662_n (1)

102623178_155087582788936_5809036073095353031_n

102654154_155087636122264_2230791637299321823_n

102898377_155087662788928_4747718764047277255_n

102955231_155087656122262_519191090705238473_n

103453569_155087799455581_13816673556415374_n

103545089_155087769455584_4882250838516184359_n

103563312_155087856122242_8347887677901449058_n

103617754_155088016122226_2974342485485088600_n

103670155_155087896122238_8963506932286855494_n

103725055_155087752788919_1955227726487626493_n

103765038_155088056122222_7123508861866385717_n