ត្រូវ១០០% ! ចិត្តពិតដ៏ធំធេងរបស់មនុស្សស្រី ​សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រលាញ់

មនុស្ស2នាក់ ប្រុសនិងស្រី 👧👦 ស្រលាញ់គ្នា💜មិនសុំអ្វីពីគ្នាច្រើនទេ សុំតែកុំក្បត់គ្នា🙏 កុំមានកង់សាគួរ👪 ស្រលាញ់ស្មោះទៅគឺបានហើយ👌 ។

ឯចិត្តមនុស្សស្រីវិញ👩 បើស្រលាញ់ហើយចិត្តមិនងាយផ្លាស់ប្តូរនោះទេ ព្រោះនាងមិនចង់បានបុរសទី2 ទី3 ទៀតឡើយក្នុងជីវិតនាង💏 នាងប្រាថ្នាតែបុរសទី1ហើយក៏ជាស្មេហ៍ចុងក្រោយដែរ💑

គ្មាននារីណាម្នាក់ចង់ Break upសង្សារទេ👏 បើបានជាស្រលាញ់ហើយនាងមិនចង់បែកនោះ នាងពិតជាមានចិត្តស្មោះខ្លាំងណាស់💁 បើនាងស្រលាញ់គ្មានថ្ងៃប្រែតែបើស្អប់គ្មានថ្ងៃឈប់💀។

Dbc506d08c68c0b3b26b47150080f81f

មនុស្សស្រីនាងមិនប៉ងសុំអ្វីទេ គឺសុំតែស្រលាញ់នាងហើយ ស្រលាញ់រហូតទៅ នាងមិនចង់បានឈ្មោះជានារីមានសង្សារច្រើន ផ្លាស់ប្តូរសង្សារដូចដូរខោអាវទេ🙍 មនុស្សស្រីគឺបែបនេះឯង🙆 ដូច្នេះយើងជាមនុស្សប្រុសជួយបំពេញបំណងនេះទៅបានហើយ😚 សុំត្រឹមស្មោះនឹងគ្នាតែជាតិនេះ ហើយជាតិក្រោយប្តូរទៅស្រលាញ់អ្នកណាក៏ទៅៗ😸😹 តែជាតិនេះគឺស្មោះនឹងនាងតែម្នាក់បានហើយ👫៕

អត្ថបទដោយ​៖ ​Sun  Edward

Fad68bc8fffb4bd37d51bc5021cf776e