ពួកយើងប្លែកហើយ! ពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរពួកយើង ឬពួកយើងផ្លាស់ប្ដូរតាមពេលវេលា

មានអារម្មណ៍ថា ទំនាក់ទំនងរវាងយើងទាំងពីរហាក់សោះកក្រោះណាស់ ហេតុអ្វីទៅ? ពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរពួកយើង ឬពួកយើងផ្លាស់ប្ដូរតាមពេលវេលា? ពួកយើងទាំងពីរ ប្រែជាបែបនេះតាំងពីពេលណា? ពេលវេលា ឬទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម ជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរយើង? អ្នកប្រែប្រួល ឬខ្ញុំស្គាល់អ្នកមិនទាន់ច្បាស់? ខ្ញុំមិនដូចមុន ឬមកពីមានអ្នកថ្មីចូលមកជ្រៀតជ្រែក? តើរវាងយើងជាអ្វីនឹងគ្នាឱ្យប្រាកដទៅ?

ពេលខ្លះ ក៏នឹកដល់ពេលដំបូងៗដែលយើងស្គាល់គ្នា នឹកដល់ពេលវេលាដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នា ជឿហើយថា ទំនាក់ទំងនង គឺល្អតែដំបូងដូចពាក្យគេថាមែន​ ជាក់ស្ដែងពេលនេះ ខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហើយ។ ខ្ញុំនឹកដល់ពេលដំបូងយើងល្អនឹងគ្នាណាស់ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នា យល់ចិត្តគ្នា ខ្វល់ខ្វាយពីគ្នា សួរនាំគ្នាគ្រប់ពេលវេលា តែពេលនេះ កុំថាឡើយឱ្យCallសួរគ្នា សូម្បីតែជួបមុខគ្នា ក៏មិនចង់នឹងនិយាយរកគ្នាផង។

មានអារម្មណ៍ថា នឹក និងស្ដាយពេលវេលាល្អៗកន្លង ហេតុអ្វី ពួកយើងមិនធ្វើដូចមុនទៅ? ហេតុអ្វីពួកយើងប្រែជាបែបហ្នឹង? ឈ្មោះជាសង្សារ អ្នកណាក៏ដឹងថាយើងស្រឡាញ់គ្នា តែពាក្យថាស្រឡាញ់ ពាក្យថាដៃគូ ពាក្យថាមនុស្សជិតស្និទ្ធ គ្រាន់តែជាពាក្យពីរោះស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះ តែមានតែពួកយើងទេដែលដឹងថា ពួកយើងគ្រាន់តែជា អ្នកដទៃ តែប៉ុណ្ណោះ៕

F11227a887fd7deddd08580ab44b53e7

5982dc5849ee295983726fede9cc46e7

អត្ថបទ ៖ ភី អេច

ក្នុងស្រុករក្សាសិទ្ធ