វិចិត្រករ១រូបបានគូបញ្ជាក់ពីបញ្ហានៃសង្គមរបស់យើងតាមរយៈរូបភាពចំនួន ៣០ សន្លឹកនេះពិតជាចាក់ដោតណាស់!!

វិចិត្រករអាឡឺម៉ង់ លោក Steffen Kraft ដែលមានឈ្មោះថា Iconeo បានបង្ហាញរូបភាពដែលគាតបានគូតាមអ៊ិនធរណេតហើយបានធ្វើឱ្យមានការអត្ថាធិប្បាយបែបសង្គមអស្ចារ្យដែលបង្ហាញពីរបៀបរស់នៅគួរឱ្យហួសចិត្តនិងសូម្បីតែពុតត្បុតនៅពេលខ្លះក្នុងសង្គមយើងនេះក៏គាត់បានបង្កប់ន័យក្នុងរូបភាពដែលបានគូខាងក្រោមនេះ។

១. ការសិក្សាដែលមានបង្កប់នូវរឿងរ៉ាវដែលគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួន

BgYwIdsFPdy Png__700

២. តែងតែនិយាយថាចង់បានសន្តិភាពតែការផលិតគ្រឿងគ្រោះថ្នាក់ដូចមានការកើនឡើង!!!

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 2 5d726ca24426d__700

៣. ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីបណ្តាយសង្គមគឺឆ្ងាញ់ជាងការផឹកការហ្វេ!

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 11 5d7114db0698a__700

៤. តើជាការសម្ដែងឬ?

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 11 5d72045d8502e__700 (1)

៥. ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងពុំអាចផ្លាស់ប្តូរពិភពមួយនេះបាននោះទេ!!

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 12 5d7114dd2c5d1__700

៦. បើខ្ញុំមិនសម្លាប់គាត់ទេ គាត់នឹងសម្លាប់ខ្ញុំជាក់ជាពុំខាន

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 13 5d7114df7cb36__700

៧. សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំមានលុយច្រើន

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 14 5d7114e1ba76b__700

៨. មនុស្សស្រីដែលស្រលាញ់ស្រីដូចគ្នាមានការកើនឡើង

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 15 5d7114e416f96__700

៩. ខ្ញុំឯការណាស់

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 16 5d7114e6c8d39__700

១០. ជម្រកសត្វក្នុងទឹកទទួលការបំផ្លាញ

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 18 5d7114ebe3df4__700

១១. ដាក់ពេលវេលាបំផ្លាញព្រៃឈីពីភពផែនដី

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 20 5d7114f0afbfd__700

១២. ម៉ាស៊ីនកំណត់រឿងរ៉ាវផែនដី

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 21 5d7114f393404__700

១៣. ទីបញ្ចប់នៃផែនដី

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 22 5d7114f6a2c8a__700

១៤. ត្រូវការការជួយភពផែនដីនៃយើង

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 23 5d7114f8bb3c0__700

១៥. ចំណីរបស់សត្វក្នុងទឹកគឺជាសម្រាមភ្លាសស្ទីកដែលមនុស្សបានចោល

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 29 5d7115080cf4a__700

១៦. មនុស្សបែរជាគិតថាជក់បារីធ្វើមានអារម្មណ៍ល្អ!

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 30 5d71150be68f7__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 31 5d71150e78ffd__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 32 5d711510e7c34__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 35 5d71151935f63__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 43 5d71152fd4c6a__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 45 5d711535265b8__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 46 5d71153847b13__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 47 5d71153aaf198__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 49 5d7115402c2f5__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 50 5d711542daf2b__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 51 5d7115454fb9c__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 52 5d71163d9272d__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 53 5d71165a8afd4__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 54 5d7117127c064__700

Thoughtful Illustrations Iconeo Steffen Kraft 57 5d711771175a3__700

រាល់រូបភាពទាំងអស់នេះអ្នកអាចពិចារណាតាមការគួរ!!!

ប្រភព៖ ICONEO