កម្ពុជាឈរនៅទីកំពូលតារាង ដែលមានថ្ងៃឈប់សម្រាកច្រើនជាងគេ លើពិភពលោក

តើលោកអ្នកមានធ្លាប់ដឹងទេថា ប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានថ្ងៃឈប់សំរាក 28 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ ជាចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។

Kdat Sakana01.2e16d0ba.fill 960x540

ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកកម្ពុជាស្ថិតនៅលើកំពូលតារាងនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសាធារណៈដែលមានថ្ងៃឈប់សម្រាករហូតដល់ 28 ថ្ងៃជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

-ប្រទេសស្រីលង្កាមាន 25 ថ្ងៃ

-ប្រទេសឥណ្ឌា​ និងកាហ្សាក់ស្ថានមាន 21 ថ្ងៃ

-ប្រទេសកូឡុំប៊ី ហ្វីលីពីន និងទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោមាន 18​ ថ្ងៃ

-ប្រទេសចិន និងហុងកុងមាន 17 ថ្ងៃ

-ប្រទេសថៃ តួកគី និងប៉ាគីស្ថានមាន 16 ប្រទេស។

ប្រតិទិនឈប់សម្រាកនៅប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជាមានថ្ងៃបុណ្យចំនួន 28 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ថ្ងៃឈប់សម្រាកជាច្រើននៃពិធីបុណ្យទាំងនេះគឺ ទាក់ទងនិងខាងព្រះពុទ្ធសាសនា។

ប្រតិទិនដែលប្រើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រតិទិនប្រពៃណីខ្មែរដែលផ្អែកលើចលនារបស់ព្រះចន្ទ(ចន្ទគតិ)។ ទោះជាយ៉ាងណាឆ្នាំនៃសូរិយាគតិក៏ត្រូវបានគេពិចារណាផងដែរដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យរដូវកាលដើម្បីផ្គូផ្គងជាមួយនឹងថ្ងៃនៃឆ្នាំនេះ។ នេះមានន័យថាថ្ងៃឈប់សម្រាកអាចផ្លាស់ប្តូររាល់ឆ្នាំ។

ប្រទេសដែលមានថ្ងៃឈប់សម្រាក់ច្រើនជាងគេ៖

Screen Shot 2019 05 26 At 10.12.59 AM