១៥ បញ្ហានៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណការសម្រកទម្ងន់និងការឡើងសាច់ដុំវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាមូលដ្ឋាន។ ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់មនុស្សភាគច្រើនធ្វើលំហាត់ប្រាណមិនត្រឹមត្រូវ អាចធ្វើឱ្យខូចសុខភាព ហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងហាត់បែជាមិនបានលទ្ធផលទៅវិញ។

យោងទៅតាមគេហទំព័រ Brightside.com បានបង្ហាញនូវការណែនាំអំពីវិធីហាត់ប្រាណឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយគ្មានការបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកឡើយ និងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ។

15. ឥរិយាបទនៃការលើកត្រគាក

14. ឥរិយាបទហាត់ឲ្យឡើងគូទ

13. កុំធ្វើអោយខ្នងរបស់អ្នកោង

12. ការហាត់អោយឡើងគូទ

11. ឥរិយាបទក្តាប់របារអោយបានត្រឹមត្រូវ

10. ឥរិយាបទអង្គុយកាន់ដុំដែក

9. ឥរិយាបទលើកដុំដែក

8. ការហាត់ដោយការលើកជើង

7. ឥរិយាបទដេកលើកដំដែក

6. ឥរិយាបទពេលកាន់ដុំដែក បញ្ឈរជង្គង់ម្ខាង និងម្ខាងទៀតបោះទៅក្រោយ

5. ឥរិយាបទកាន់ដុំដែកបោះជើងឆ្វេងទៅក្រោយដាក់លើកៅអី

4. ឥរិយាបទលើកដុំដែកដៃម្ខាង

3. ឥរិយាបទកាន់ដុំដែកនៅខាងក្រោយ

2. ឥរិយាបទនៃការឈរចង្អឺត

1. ឥរិយាបទអោបដៃ

 

ប្រភព៖ BrightSide.me