៣៥រូបភាព ជាដំណើររឿងពិតនៃការលះបង់របស់ឪពុកម្នាក់ ដែលបានមើលថែរក្សាកូនបានយ៉ាងល្អ

កូនក្មេងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សទោះបីជាមើលទៅហាក់បីដូចជាមួយពព្រិចភ្នែកក៏ដោយ។ ហើយឪពុកម្តាយជាទូទៅកត់ត្រាពីពេលវេលាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ពួកគេដោយថតរូបឬថតវីដេអូ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឪពុកម្នាក់មកពីកោះតៃវ៉ាន់មានវិធីតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាគាត់ចងចាំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការចិញ្ចឹមកូនប្រុសរបស់គាត់។

Lan Shengjie (aka BLUE) បានគូរយកសេចក្តីអំណរនិងភាពលំបាកនៃការចិញ្ចឹមកូនដោយបង្ហាញរូបភាពទាំងនោះ។ គាត់បាននិយាយថា "ខ្ញុំបានធ្វើការជាវិចិត្រករឯករាជ្យម្នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1999 មក" ។ "ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមគូរពីខ្សែជីវិតនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំមានកូនកាលពីឆ្នាំ 2014 ។ " ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Sharp Point Press បានបោះពុម្ពផ្សាយរូបភាពរបស់គាត់។

aka BLUE បាននិយាយថាគាត់តែងតែគូររូបភាពប្រៀបប្រដូចសាច់រឿងកូនរបស់គាត់នេះដោយសារគាត់តែងតែថែរក្សាកូនប្រុសរបស់គាត់។ "ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនរបស់ខ្ញុំអាចធំធាត់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានសុខភាពល្អ ខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីគាត់ដែលជាមនុស្សរញ៉េរញ៉ៃឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើខុសនៅតាមផ្លូវ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំតែងតែព្យាយាមរួមដំណើរជាមួយគាត់នៅពេលគាត់ធំឡើងហើយជួយគាត់នៅពេល ខ្ញុំ​អាចធ្វើបាន។"

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 1

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 2

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 3

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 4

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 5

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 6

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 7

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 8

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 9

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 10

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 11

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 12

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 13

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 14

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 15

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 16

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 17

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 18

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 19

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 20

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 21

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 22

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 23

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 24

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 25

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 26

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 27

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 28

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 29

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 30

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 31

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 32

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 33

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 34

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 35

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 36

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 37

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 38

38 Heart Melting Pictures Show What It's Like To Be A Single Dad 39

 

ដោយ៖ វីរៈ

More info: spp.com.tw | comickerblue.weebly.com | Facebook