ជាការជួយលើកស្ទួយអក្សរសាស្រ្ត! លោកជំទាវ​ ហ៊ុន​ ដានី​ រដ្ឋលេខាធិកា​រ​ ក្រសួង​ទេសចរណ៍ បានសរសេរអក្សរដៃមួយឃ្លាយ៉ាងស្អាតប្រិតប្រៀង ថែមទាំងមានអត្ថន័យអភិរក្សអក្សរខ្មែរទៀត

ក្រៅពីចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពពិតរបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗ ការអភិរក្សអក្សរសាស្រ្ត និងអក្សរជាតិគឺជារឿងដែលប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែថែរក្សាឱ្យបានភ្ជាប់ផ្ជួនមិនថាអ្នកជាអ្នកណា ឬមានឋានៈអ្វីនោះទេ។

ជាក់ស្តែងថ្មីៗនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់មានបញ្ហា និងមានការមិនពេញចិត្តជាច្រើនចំពោះកូនខ្មែរ រួមទាំងយុវវ័យមួយចំនួនដែលហាក់មិននាំគ្នាអភិរក្សថែរក្សាអក្សរសាស្រ្តខ្មែរសោះ បែរជានាំគ្នាសរសេរតែភាសាអង់គ្លេស និងអក្សរឡាតាំងសំនៀងខ្មែរ ដែលធ្វើឱ្យអក្សរខ្មែរមានការធ្លាក់ចុះជាខ្លាំង និងធ្វើ​ឱ្យក្មេង​ៗជំនាន់ក្រោយកាន់តែភ្លេចការប្រេីប្រាស់​អក្សរ​សាស្រ្ត​ជាតិរបស់ខ្លួន​ ។

118276235_190154672514228_7812316704989120453_n

នៅក្នុងនោះដើម្បីជាការលើកស្ទួយអក្សរជាតិខ្មែរ លោកជំទាវ​ ហ៊ុន​ ដានី​ រដ្ឋលេខាធិកា​រ​ ក្រសួង​ទេសចរណ៍​ បានរំលេចអក្សរដោយដៃមួយឃ្លាយ៉ាងមានអត្ថន័យ ដោយអក្សរដែលលោកជំទាវសរសេរផ្ទាល់ដៃជាអក្សរស្អាតមានភាពប្រិតប្រៀង និងមានបង្កប់ន័យអភិរក្សអក្សរសាស្ត្រជាតិទៀត ពិតជាគួរឱ្យសរសើរជាខ្លាំង ដែលលោកជំទាវមិនត្រឹមតែមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ តែមានចំណេះដឹងពិតទាំងអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ និងចំណេះដឹងគោលក្នុងកិច្ចការលោកជំទាវទៀត។

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមអានអក្សរដៃដែលសរសេរដោយលោកជំទាវ​ ហ៊ុន​ ដានី​ រដ្ឋលេខាធិកា​រ​ ក្រសួង​ទេសចរណ៏​  ខាងក្រោមនេះ៖

118407271_190153712514324_8204843596207725449_n

118224189_190154765847552_2583530719784911018_n