ក្បាច់ទាំង៣៦ សម្រាប់អ្នកមានស្នេហា! ចេះវិធីថតរូបឱ្យគូស្នេហ៍នៅមាត់សមុទ្រទាំងនេះ ដឹងតែឡូយអស់ទាស់រូបស្អាតយកទៅណាអស់

ដូចយើងដឹងហើយថាមនុស្សស្រីចូលចិត្តថតរូបលេងណាស់ ពិសេសបានទេសភាព និងស្ទាយ៍ប្លែកៗដឹងតែពេញចិត្តតែម្តង ពិសេសរាល់ពេលដើរកម្សាន្តអ្នកដែលនាងទុកចិត្តឱ្យតរូបបំផុតប្រាកដជាគូស្នេហ៍របស់នាងតែម្តង។

យ៉ាងណាមិញបុរសៗទាំងឡាយដើម្បីចង់ផ្គាប់ចិត្តមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រលាញ់ គួរតែរៀនថតរូបឱ្យស្អាតដើម្បីចិត្តនាង នាងនឹងសប្បាយចិត្ត ហើយស្រលាញ់ពេញចិត្តអ្នកលើសដើមជាមិនខាន។ តែប្រសិនជាមិនចេះថតទេក៏គួររៀនក្បាច់ពិសេសៗខ្លះៗដើម្បីអាចចេះថតរូបឱ្យគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនបានស្អាត។

ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងខ្ញឦសូមលើកជូនក្បាច់ថតរូបសម្រាប់ជូនគូស្នេហ៍នៅមាត់សមុទ្រ ដែលងាយៗ ហើយអាចកែច្នៃការថតរូបឱ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតប្លែកដូចខាងក្រោមនេះ៖

118194333_740561856488152_2899544583941891700_o

118297437_740561843154820_4442861886420775802_o

118177393_740561769821494_4336243723219384522_o

118208528_740561763154828_2658649063476482053_o

118176440_740561753154829_4151103553938807326_o

118547696_740561693154835_1863632376610317579_o

118221332_740561679821503_4990555759459188941_o

118292242_740561686488169_3583892201338469613_o

118516672_740561646488173_5870053076544465325_o

118280858_740561623154842_846723099261858751_o

118195531_740561616488176_6233082865821137160_o

118322322_740561569821514_3004482698261588441_o

118242791_740561559821515_1886441406278179245_o

118120398_740561869821484_187759736602714307_o

118228853_740562133154791_8461374740538445114_o

118520864_740561553154849_2724055294989293189_o

118516672_740561946488143_1437028918931394194_o