9 យ៉ាងដែលអ្នកមិនគួរញ៉ំាពេលក្រពះមិនបានទទួលទានអ្វីសោះ

អ្នកធ្លាប់លឺ ពាក្យ You are what you eat មានន័យថា អ្នកជាអ្វីដែលអ្នកបានញ៉ំា។ អាហារទាំងអស់សុទ្ធតែសំខាន់ យើងគួរយល់ដឹងពីប្រភេទអាហារដែលយើងមិនគួរញ៉ំាក្នុងពេលដែលក្រពះយើងទទេរគ្មានអីសោះ។

​១. ការទទួលទានថ្នាំពេលក្រពះមិនមានអ្វីសោះ

ការញ៉ំាថ្នាំពេលដែលយើងមិនបានញ៉ំាអីធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ក្រពះខ្លាំងណាស់ យើងគួរតែជំនួសដោយការញ៉ំាទឹកដោះគោវិញ។

15730410-6747660-0-0-1503418113-1503418184-650-1-1503418184-650-8432011f67-1503989753.jpg (650×614)

​២. ការញ៉ំាកាហ្វេសុទ្ធ 

ពេលព្រឹកភាគច្រើន គេតែងតែនិយមញ៉ំាកាហ្វេ  វាពិតជាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់សំរាប់សុខភាពរបស់អ្នក ព្រោះវាមានសារធាតុ អាសុីតដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់បេះដូងរបស់អ្នក។ បើអ្នកចង់ទទួលទានកាហ្វេទាំងក្រពះអ្នកមិនមានអីសោះ អ្នកគួរតែបន្ថែមជាមួយ Cream រឺទឹកដោះគោ។

15730460-6747760-1-0-1503418208-1503418210-650-1-1503418210-650-8432011f67-1503989753.jpg (650×474)

​៣. ការផឹកសារធាតុ Alcohol 

វាធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងជាពិសេស ក្រះ ពោះវៀន ព្រមទាំង បេះដូង បើយើងទទួលសារធាតុ  Alchol ។

15730510-6748460-8-0-1503418306-1503418308-650-1-1503418308-650-8432011f67-1503989753.jpg (650×474)

​៤. ការទទួលទានស្ករកៅស៊ូ លើសពីដប់នាទី

ពេលដែលយើងទំពាស្ករកៅស៊ូ ធ្វើអោយយើងបញ្ចេញនូវសារធាតុអាសុីតក្នុងក្រពះ ដូចនេះ បណ្តាលអោយយើងមានជំងឺក្រពះ។

15730560-6747860-2-0-1503418219-1503418222-650-1-1503418222-650-8432011f67-1503989753.jpg (650×426)

​៥. ការគេងអោយបានគ្រប់គ្រាន់

ពេលដែលយើងមិនបានបរិភោគអាហារអោយបានគ្រប់គ្រាន់ពេលល្ងាច យើងគួរតែញ៉ំាអោយបានច្រើនពេលព្រឹក។

15730610-6747960-3-0-1503418238-1503418240-650-1-1503418240-650-8432011f67-1503989753.jpg (650×637)

​៥. ការធ្វើលំហាត់ប្រាណអោយបានត្រឹមត្រូវ

ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ពេលដែលដែលក្រពះទទេ ក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកខ្លាំងដែល ព្រោះវាធ្វើអោយបាត់បង់សាច់ដុំ។ គួរទទួលទាន នូវ អាហារបន្តិចបន្ទួចមុនពេលហាត់ប្រាណ។

15730660-6748360-7-0-1503418294-1503418296-650-1-1503418296-650-8432011f67-1503989753.jpg (650×487)

​៦. ការក្រូចច្របាច់លាយជាមួយទឹក

ការញ៉ំាទឹកក្រូចតែមួួយមុខ ធ្វើអោយមានបញ្ហាក្រពះ  ព្រោះវាមានជាតិអាសុីតច្រើន អាចធ្វើអោយមានបញ្ហាក្រពះ។

15730760-6748160-5-0-1503418266-1503418269-650-1-1503418269-650-8432011f67-1503989753.jpg (650×462)

​៧. ការតែក្តៅ

ទោះបីអ្នកមិនបានញ៉ំាអីសោះ អ្នកគួរតែញ៉ំាតែក្តៅ វាជួយអោយក្រពះរបស់អ្នកមិនបញ្ចេញជាតិអាសុីតច្រើនទេ។

15730810-6748060-4-0-1503418253-1503418255-650-1-1503418255-650-8432011f67-1503989753.jpg (650×514)

Credit: Hollong

source : BrightSides