ផឹកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករ មួយកំពុងក្នុងមួយថ្ងៃ អាចបង្កើនហានិភ័យនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងរហូតដល់ទៅ31%

ការស្រាវជ្រាវថ្មីបានបង្ហាញថាការផឹកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករមួយកំពុងក្នុងមួយថ្ងៃ នឹងបង្កើនហានិភ័យនៃការស្លាប់ដោយជំងឺបេះដូង និងជំងឺមហារីក។

ការសិក្សាមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានរកឃើញថា ការទទួលទានភេសជ្ជៈសូដា ទឹកផ្លែឈើ ឬភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង ដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់មួយកំពុងក្នុងមួយថ្ងៃអាចបង្កើនឪកាសនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងដល់ទៅ 31%។

43870413d9d3cb3fbad6b83e4ed82c6a 1j91565

ហើយវាបង្កើនហានិភ័យនៃការស្លាប់មុនអាយុពីមូលហេតុណាមួយ - រួមទាំងជំងឺមហារីក។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានរកឃើញផងដែរថាការកាត់បន្ថយការផឹកភេជ្ជៈប្រចាំថ្ងៃ អាចអោយមានការថយចុះហានិភ័យនៃការស្លាប់មុនអាយុផងដែរ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយហានិភ័យនឹងកើនឡើងទ្វេដង ប្រសិនបើអ្នកទទួលទានភេសជ្ជៈកំប៉ុងច្រើនជាង4 កំប៉ុងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ Harvard T.H. Chan School of Public Health ដឹកនាំដោយលោក Vasanti Malik អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តស្រាវជ្រាវនៅមន្ទីរអាហាររូបត្ថម្ភ។

_2aade1dc E86f 11e7 Bd8c Dad1885580ce

លោក Malik បាននិយាយថាលទ្ធផលរបស់យើងផ្តល់នូវការគាំទ្របន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់ការទទួលទានជាតិស្ករ SSBs [sugar-sweetened beverages] និងជំនួសមកវិញនូវភេសជ្ជៈដទៃទៀតដែលមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាព និងរស់បានយូរ។

ការស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Circulation បានបង្ហាញថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកចូលរួមដែលបានផឹកSSBs [sugar-sweetened beverages] តិចជាងមួយខែ ដោយផឹកចាប់ពីរឬច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺមាន 31% មានហានិភ័យស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូង។

ហើយរាល់ភេសជ្ជៈប៉ូតាស្យូម ឬភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករផ្សេងទៀតអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺនេះ រហូតដល់ 10ភាគរយ។

ជំងឺបេះដូងដោយឡែកការផឹកស្រាពីរមុខឬច្រើនជាងនេះរបស់ SSB បានបង្កើនហានិភ័យនៃការស្លាប់មុនអាយុពី 21% ដល់អ្នកចូលរួមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែលទទួលទានស្ករសូដ្យូមតិចជាងម្តងក្នុងមួយខែ។

ការសិក្សាបានបង្ហាញថា SSBs [sugar-sweetened beverages] គឺជាប្រភពដ៏ធំបំផុតនៃជាតិស្ករបន្ថែមនៅក្នុងរបបប្រចាំថ្ងៃ។

ប្រភព៖  dailymail