កុំ​ភ្លេច​ណាត់​ Crush ផង! បាតុភូត​ច័ន្ទគ្រាស Wolf Moon Eclipse ​អ្នក​នៅ​កម្ពុជា​ក៏​មើល​ឃើញ​ដែរ កើត​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​សោរ៍ វេលា​ម៉ោង

បាតុភូតិ​ច័ន្ទ​គ្រាស​ដែល​រំលេច​នៅ​ព្រះ​ចន្ទ​ពេញ​វង់​ដំបូង​បង្អស់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២០ នេះ នឹង​កើត​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​សោរ៍ ទី ១១ (ម៉ោង​នៅ​កម្ពុជា) ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​អាច​នឹង​មើល​ឃើញ​ព្រះ​ចន្ទ​មាន​សភាព​ពេញ​វង់​ខុស​ប្លែក​ពី​ថ្ងៃ​ធម្មតា។

710883 2e83

Full Moon_m

បាតុភូត​នេះ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​ថា Wolf Moon ដោយ​វា​កើត​ឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះ​ចន្ទ​ឆ្លង​កាត់​ស្រមោល​ខាង​ក្រៅ​នៃ​ផែនដី។ អ្នក​អាច​មើល​ឃើញ​ដោយ​ភ្នែក​ផ្ទាល់ ឬ​ប្រើប្រាស់​កែវ​យឺត​ប្រសិន​ចង់​ឃើញ​ទិដ្ឋភាព​ច្បាស់​ខ្លាំង​ពី​ធម្មតា។

960x0

Super Blood Blue Moon

Images

បាតុភូត​នេះ​នឹង​អាច​ឲ្យ​ប្រជាជន​រស់​នៅ​ប៉ែក​អឺរ៉ុប អូស្រ្តាលី អាស៊ី និង​អាហ្រ្វិក​អាច​មើល​ឃើញ​ច្បាស់ ដោយ​សម្រាប់​នៅ​កម្ពុជា​យើង​គឺ​នឹង​រំលេច​ចេញ​នៅ​វេលា​ម៉ោង ១២:០៧ នាទី​យប់ (ឈាន​ចូល​ថ្ងៃ​សោរ៍) និង​ផុត​ទៅ​វិញ​នៅ​អំឡុង​ម៉ោង ៤:១២ នាទី​ព្រឹក ពោល​គឺ​មាន​រយៈ​ពេល ៤ ម៉ោង៕

ប្រភព៖ Accuweather