ក្ដីសុខ សុភមង្គល ឬក្ដៅក្រហាយ គឺវាកើតឡើងព្រោះអ្នកទាំងពិរមុនមែនអ្នកដទៃឡើយ

ភាពកក់ក្ដៅ និងសុភមង្គលនៃគ្រួសារ

អ្នកណាៗ មិនថាជាប្រុសឬស្រីទេ គឺសុទ្ធតែប្រាថ្នា ក្ដីសុខ សុភមង្គល ភាពកក់ក្ដៅ នៅក្នុងជីវិតគូ តែសួរថា តើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នក

2 10 1

ដែលព្រមនៅតស៊ូ ក្ដៅត្រជាក់ លំបាក វេទនាជាមួយគ្នារហូតដល់ជរាស្លាប់រៀងខ្លួននោះ គឺមិនងាយទេ មនុស្សខ្លះ នៅតស៊ូតែពេលងប់ងល់ ពេលឈាមរាវ ស្រឡាញ់មួយឆាវៗតែប៉ុណ្ណោះ ក៏មានអ្នកខ្លះ តាមស្រឡាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំ ជាសង្សារមិនអី តែរៀបការមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃក៏បែកបាក់គ្នា ព្រោះតែរស់នៅមិនចុះសម្រុង ព្រោះរស់នៅ ទទួលយកគ្នាមិនបាន។

ត្រូវចាំថា ជីវិត្ដីប្រពន្ធ វាមិនងាយ ដូចការគិតរបស់យើងទេ រយៈពេលច្រើនឆ្នាំជាសង្សារ មិនប្រាកដថា អាចក្លាយជាប្ដីប្រពន្ធរស់នៅចុះសម្រុងគ្នាមួយជីវិតឡើយ តែបើអ្នកចង់បានគ្រួសារកក់ក្ដៅពិតប្រាកដ សូមកុំចុះចាញ់កុំរាថយ មានអ្វីក៏ដោយ ត្រូវអត់ធ្មត់ ជំនះ តស៊ូ ជាមួយគ្នាឱ្យបានយូរអង្វែង កុំខឹង ឈ្លោះ ខឹងឈ្លោះ ក៏ចង់តែលែងគ្នាឱ្យសោះ។

ក្ដីសុខ សុភមង្គល ឬក្ដៅក្រហាយ គឺវាកើតឡើងព្រោះអ្នកទាំងពិរមុនមែនអ្នកដទៃឡើយ។

រក្សាសិទ្ធ : TSR Sharing #PanhaRoth