កំពូលស្លាកទាំង ១៦ នៅពេលដែលអ្នកមើលហើយ ទះទ្រូងអត់ទ្រាំសើចមិនបាន!

នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះអ្នកវិនិយោគចិន និងភ្ញៀវទេសចរចិនបានសម្រុកមកកម្ពុជាជាច្រើនម៉ឺននាក់ ដោយសារតែកំណើននៃប្រជាជនចិននៅកម្ពុជាយើង ធ្វើឲ្យមានហាងចិនជាច្រើនក៏បានរីកដូចផ្សិតផងដែរ។

ជាក់ស្តែកដូចជានៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោយនេះ មានហាងចិនជាច្រើន ដែលបានសរសេរអក្សរមិនបានត្រឹមត្រូវ ហាក់ដូចជាបកប្រែដោយប្រើប្រាស់ Google Transtate ដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ស្រុកអានមិនយល់ ចង់ដាច់ផ្ងា។

ចំពោះស្លាកយីហោទាំងអស់នេះអាជ្ញារធរក៏ចុះទៅធ្វើការណែនាំ ដើម្បីឲ្យម្ចាស់ហាងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។

1

61061088_882274105442354_2769448019731415040_n

 

2

60886908_882274102109021_545468714972086272_n

 

3

60945514_882274138775684_1279080731498250240_n

 

4

60772216_882274142109017_2964900174507278336_n

 

5

61098278_882274185442346_152625017232818176_n

 

6

61113057_882274178775680_813727858269618176_n

 

7

60737276_882274215442343_1876111705679855616_n

 

8

61189183_882274222109009_4870573135063154688_n

 

9

60937912_882274265442338_6837687552703463424_n

 

10

60760891_882274262109005_6155056737851277312_n

 

11

60909150_882274292109002_3387654797590003712_n

 

12

60902637_882274302109001_7372658311042170880_n

 

13

61165789_882274365442328_2456059108139204608_n

 

14

61255029_882274348775663_7896651893181513728_n

 

15

60890954_882274395442325_8824201250993078272_n

 

16

61610850_882274402108991_1093176039913291776_n