តើអ្នកដឹងទេ មនុស្សគ្រប់រូបមានជីវិត១៣ ដង! ​ចង់ដឹងទេថាជាតិនេះជាជាតិទីប៉ុន្មានរបស់អ្នក ចូលអានអត្ថបទនេះ

តាំងពីបុរាណកាលមកមនុស្សជំនាន់ដើមជឿថា មនុស្សម្នាក់ៗ ​មានជីវិតនៅលេីផែនដី ​ចំនួន ​១៣ ដង។ ​ហើយអ្នកនឹងស្លាប់ហើយចាប់ជាតិចុះឡើងៗរហូត  តែអ្នកនឹងមិនដឹងពីរឿងរ៉ាវកាលពីអតីតជាតិរបស់អ្នកឡើយ។

បន្ទាប់ពីអ្នកស្លាប់ហើយចាប់ជាតិ ​គ្រប់ ​១៣ដង ​ដួងវិញ្ញាណជីវិតអ្នកនឹងរលាយសាបសូន្យពីផែនដីតែម្តង ​ដែលគេហៅថាវដ្ដនៃថាមពលជីវិតរលាយបាត់ពីផែនដី វិញ្ញាណនឹងរលាយខ្សុលពីចក្រវាឡតែម្តង ។

Consciousness 2

ហើយតើអ្នកដឹងទេ ​រាល់ការចាប់ជាតិថ្មីរបស់អ្នក ​ជីវិតរបស់អ្នកនឹងមិនអាចសាងកំហុសដដែលៗដូចពីជាតិមុនៗឡើយ  អាចនិយាយថាអ្នកនឹងធ្វើការសងត្រលប់នូវបាបកម្មពីជាតិមុនជាបន្តបន្ទាប់ ​បើនិយាយឱ្យស្រួលទៅ ​បើជាតិមុនអ្នកធ្វើខុស ​ជាតិនេះអ្នកនឹងមិនធ្វើខុសទៀតទេ ​តែអ្នកនឹងលុបលាងបាបកម្មនៅជាតិថ្មីវិញជាមួយនឹងជីវិតថ្មីខ្សែជីវិតថ្មី ​ហើយពេលខ្លះក្រោយការលុបលាងបាបកម្ម និងកំហុសដែលអ្នកបានសាងរួចរាល់ជីវិតរបស់អ្នកនឹងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងៗទៅវិញជាលំដាប់។ លុះមកដល់ជាតិចុងក្រោយ ​លោកអ្នកនឹងមានជីវិតមួយដ៏ល្អប្រសើរ និងមានក្តីសុខខ្លាំង  ដែលអាចនិយាយបានថាអ្នកបានលុបលាងលកម្មគ្រប់ចំនួនជាតិរបស់អ្នកហើយ ថែមទាំងអាចត្រលប់ទៅរស់នៅលើឋានសួគ៌ផងដែរ។

Life After Death What Happens When You Die Light Afterlife 1031798

តែបើទោះបីជាអ្នកមិនចងចាំពីសកម្មភាពពីជាតិមុនៗរបស់អ្នក ​ក៏មានវិធីងាយស្រួលម្យ៉ាងអាចដឹងដែរថា ​តើជាតិនេះរបស់អ្នក ​គឺជាជាតិទីប៉ុន្មានរបស់អ្នកហើយ ​ដោយយោងតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអ្នកតែម្តង។

# វិធីស្វែងរកជាតិរបស់អ្នក

យកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអ្នកបូលបញ្ចូលគ្នា។  បើបូកចូលគ្នា មានចំនួនលើសពីលេខ  ១៣ ​អ្នកត្រូវយកលេខនោះបូកបញ្ចូលគ្នាបន្ថែមទៀត  គឺបើបូកចូលគ្នាឃើញ ​១៤  យក ​១ ​បូក  ៤ ​គឺ ​ស្មើនឹង ​៥។

ឧទាហរណ៍៖ អ្នកកើតនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា (ខែ៣) ឆ្នាំ ១៩៨២

ត្រូវយកលេខ  ២ + ៦ +៣+ ១ + ៩ + ៨ + ២ = ៣១  ដូច្នេះ ៣ + ១ = ៤  នោះ ជាតិនេះ ​គឺជាជាតិទី ​៤របស់អ្នកហើយ។

920013

ចុះអ្នកវិញ ​ជាតិនេះជាជាតិទីប៉ុន្មានដែរ?

អត្ថបទដោយ៖ ក្នុងស្រុក

សម្រួលពី៖ World Mythology and History

អំពីអ្នកសរសេររបស់យើង៖ Writers

Avatar photo

Tel: