រុស្សីកើនចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ កូវីដ១៩ ដល់ទៅជា ៦០០០ករណី បន្ទាប់ពីបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៃចំនួនអ្នកឆ្លង

គិតមកដល់ពេលនេះ រុស្សីមានចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួន ៨៧.១៤៧ករណី ក្លាយជាប្រទេសលេខរៀងទី៩ ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ ដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា។

ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកើនលើសចំនួនផ្លូវការនៃករណីឆ្លងជំងឺកូវី១៩ បន្ទាប់ពីបានចុះបញ្ជីនូវករណីថ្មីជិត ៦.២០០ ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ២៤ ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ។

រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថា មានករណីសរុបចំនួន ៨៧.១៤៧ ករណីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ដែលមានចំនួនជិត ៤.០០០ ករណីច្រើនជាងចំនួនផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនដែលមានចំនួន ៨៣.៩១២ នាក់។

យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS របស់រដ្ឋបាន ឲ្យដឹងថា ប្រទេសនេះក៏បានកត់ត្រានូវការស្លាប់ថ្មីចំនួន ៥០ នាក់ ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងមក ដែលធ្វើឱ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកើនដល់ ៧៩៤ នាក់៕

27701348 8260955 Image A 44_1587991244932

27701964 8260955 Image A 43_1587991240964

27702788 8260955 Image A 52_1587992563643

27702790 8260955 Image A 54_1587992588236

ប្រភព ៖ Daily mail