វៀតណាមចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយ ការរិតត្បិតចំពោះវិធានការណ៍ការរក្សាគម្លាត ដោយសារតែអាចគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បានល្អ

ប្រទេសវៀតណាម បានបន្ធូរបន្ថយវិធានការណ៍ឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមសព្វថ្ងៃ ដោយក្រុមអ្នកជំនាញបានចង្អុលបង្ហាញអំពីការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក និងការពង្រីកទំនាក់ទំនងដោយទទួលបានជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍មិនឱ្យរីករាលដាលបន្ថែម។

បើទោះបីប្រទេសវៀតណាម ជាប្រទេសដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់នឹងប្រទេសចិនក័ពិតមែន តែជាក់ស្ដែងប្រទេសនេះមានចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ត្រឹមតែ ២៦៨ ករណីតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានករណីស្លាប់នោះឡើយ។

27545852 8248775 Image A 4_1587634243051

27545882 8248775 Image A 3_1587634092058

27545918 8248775 Image A 6_1587634312197

27545978 8248775 Image A 2_1587634085511

27546184 8248775 Image A 1_1587633297975

ក៏ព្រោះតែមានការរឹតបន្តឹងបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានវិធានការណ៍យ៉ាងតឹងតែង ទើបអាចទប់ស្កាត់មិនមានការឆ្លងរីករាលដាលច្រើនដូចប្រទេសដទៃ នេះគឺជាដំណឺងល្អមួួសម្រាប់ប្រទេស និងប្រជាជនក្នុងប្រទេសនេះ៕

ប្រភព ៖ Daily Mail