ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសហាមឃាត់គណនីFacebook ចំនួន៤ ដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយ លក់ម៉ាស និងសារធាតុសម្លាប់មេរោគ ដោយគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល

ថ្មីៗនេះ មានការបង្ហោះលក់តាមអនឡាញជាច្រើន ដែលបានដាក់លក់នូវផលិផលសម្លាប់មេរោគ ជេល អាកុល និងម៉ាស់ ដោយពុំមានការអនុញាតិច្បាប់ត្រឹមត្រូវ ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាល នេះសបញ្ជាក់ថា អ្នកលក់ទាំងអស់ កំពុងតែឆ្លៀតឱកាស កេងចំណេញ និងបន្លំប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងកាលៈទេសៈ ដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាបែបនេះ។

ដូចគ្នានេះដែរ ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏បានចេញសេចក្ដីប្រកាសចំៗ ហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុគចំនួន៤ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយលក់ម៉ាស់ និងផលិផលគ្មានការអនុញ្ញាតិទាំងនោះ។ ក្នុងនោះរួមមាន ៖

- គណនីហ្វសេប៊ុគឈ្មោះ Candy Na

- ពិភព Product Onlune

- បញ្ញា ប្រឹក្សាយោបល់បញ្ហាសុខភាព Tell 098 79 2325

- ផលិផល Corona-កូរ៉ូណា

91915076_2457817404510134_3258584300131450880_n

91465802_2457817441176797_5992285753734856704_n

91556988_2457817461176795_2079979878937001984_n

92261987_2457817414510133_1848816325225349120_n