ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា! រកឃើញបន្ថែមថ្មី ១០នាក់ទៀត អ្នកឆ្លងវីរុស កូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា

ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ យប់ថ្ងៃទី១៩ មីនា ២០២០ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសពីលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន ឃើញ១០ករណីថ្មីទៀត ។

ក្នុងនោះដែរគឺ នៅខេត្តបាត់ដំបង ២ករណី ជនជាតិខ្មែរ ខេត្តកណ្ដាល ១ករណី ជនជាតិខ្មែរ ភ្នំពេញ ១ករណី ជនជាតិខ្មែរ កំពង់ចាម ៦ករណី ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ករណីសរុបទាំងអស់អ្នកដែលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩នៅប្រទេសកម្ពុជា គឺឡើងដល់ ៤៧ករណីហើយ។

90137396_2875862369119517_5928688197298028544_n

 

90190310_2875862392452848_5571650860221464576_n