កំពូលឆ្នាំទាំង ៣ ជាតារាសំណាងក្នុងតារារាសីល្អរបស់ទេវតាក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំក្រោយ ជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិជាច្រើន ទេពកោសល្យ និងគុណធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លា

អ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំង ៣ នេះ គឺជាមនុស្សដែលមានទាំងទេពកោសល្យ និងគុណធម៌តាំងពីកើតមក យោងតាមក្បួនហោរាសាស្ត្របានឱ្យដឹងថា អ្នកឆ្នាំទាំងនេះនឹងទទួលបានលាភសំណាងធំក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំខាងមុខ មានទាំងទ្រព្យគាប់ទាំងសំណាង។

Cover Copy

១. ឆ្នាំច (សំណាង ​និង​ឱកាស​ការងារ)​ ៖ អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំ ជាពិសេសកើតក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤, ២០០៦, និង ២០១៨ មានការរំពឹងទុកក្នុងការចូលទៅក្នុងពិភពអ្នកមានក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំខាងមុខ។ ដោយទទួលបានពរជ័យច្រើនពីទេវតា និងព្រះជាម្ចាស់អាចនាំឱ្យពួកគេមានឱកាសថ្មីក្នុងអាជីព និងហិរញ្ញវត្ថុ។ គម្រោងថ្មី ឬឱកាសអាជីវកម្មនឹងក្លាយជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេ។ ក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំខាងមុខ អ្នកឆ្នាំចនឹងជួបប្រទះការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតហិរញ្ញវត្ថុ។

សំណាង និងឱកាសការងារនឹងហូរមករកអ្នកពីប្រភពដែលមិននឹកស្មានដល់ បើកទ្វារទៅរកភាពរីកចម្រើន និងវិបុលភាព។ តាមរយៈការទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាសទាំងនេះប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាត និងជាយុទ្ធសាស្រ្ត អ្នកក៏អាចឈានទៅឆ្ងាយនៅលើវិថីទៅកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងភាពជោគជ័យ។ សមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំផែនការ និងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នឹងជួយពួកគេបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ ខណៈពេលដែលបង្កើតឱកាសសម្រាប់កំណើនអាជីព និងការរីកចម្រើន។

2

២. ឆ្នាំវក (ការច្នៃប្រឌិត និងការខិតខំ) ៖ ចំពោះ​រាសី​អ្នកឆ្នាំស្វាដែល​កើត​ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៨, ២០០០, និង ២០១២ ក៏មាន​សក្ដានុពល​ក្លាយជា​អ្នកមាន​ក្នុង​រយៈពេល ២ ឆ្នាំ​ខាងមុខ​ដែរ​។ ការច្នៃប្រឌិត និងការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងជួយឱ្យពួកគេយកឈ្នះលើឧបសគ្គទាំងអស់ និងទទួលបានភាពជោគជ័យគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងអាជីព និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។ ក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំខាងមុខ អ្នកឆ្នាំស្វាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងជួបប្រទះនឹងរយៈពេលដែលពោរពេញដោយសក្តានុពលហិរញ្ញវត្ថុ។ ការច្នៃប្រឌិត និងការខិតខំប្រឹងប្រែង នឹងក្លាយជាគន្លឹះក្នុងការជួយអ្នកចាប់យកឱកាសអាជីវកម្ម និងសម្រេចបានជោគជ័យ ទន្ទឹមនឹងនោះនឹងបង្កើតស្ថិរភាព និងទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់អនាគត។

3

៣. ឆ្នាំរកា​ (ការតស៊ូ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត) ៖ ក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំខាងមុខ អ្នកឆ្នាំមាន់នឹងជួបប្រទះនឹងរយៈពេលដ៏ជោគជ័យក្នុងជីវិតហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។ ការតស៊ូ និងការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នក នឹងទទួលបានរង្វាន់ជាមួយនឹងឱកាសអាជីវកម្ម និងភាពជោគជ័យដ៏សំខាន់។ ត្រូវបានប្រទានពរដោយព្រះ ពួកគេអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគ និងដៃគូអាជីវកម្ម ដោយបើកទ្វារថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងវិបុលភាព។ តាមរយៈការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រប់ឱកាសប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាត និងជាយុទ្ធសាស្ត្រ អ្នកអាចកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលសម្របសម្រួលដល់ការឈានទៅមុខ និងជោគជ័យក្នុងអាជីព។

អ្នកឆ្នាំមាន់ដែលកើតក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣, ២០០៥ និង ២០១៧ ក៏មានសក្ដានុពលក្លាយជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីផងដែរ។ ការតស៊ូ និងការតាំងចិត្តរបស់អ្នកនឹងជួយអ្នកក្នុងការជម្នះរាល់ឧបសគ្គ និងសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងអាជីព និងអាជីវកម្មតូចធំ។ ឱកាស និងកំណើនថ្មីនឹងបើកចំហនៅចំពោះមុខនៅពេលអ្នកឈានចូលទៅក្នុងពិភពជំនួញ៕

4