៩ រោគសញ្ញានៃជំងឺពកក ដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ បើមិនចង់ស្តាយក្រោយ!

ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតគឺជាក្រពេញតូចមួយដែលស្ថិតនៅជុំវិញបំពង់ករបស់អ្នក និងនៅក្រោមបំពង់ករបស់អ្នក (ប្រអប់សំឡេង ) ។ អ័រម៉ូនដែលវាសំងាត់គ្រប់គ្រងការរំលាយអាហាររបស់រាងកាយ។ ប៉ុន្តែរោគសញ្ញាទាំងនេះនឹងចេញមកក្រៅហើយអាចធ្វើឱ្យអ្នកកត់សំគាល់ដូចខាងក្រោមនេះ៖ 

១. ជំងឺពកក

ជំងឺពកក គឺជាស្ថានភាពដែលក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតមិនផលិតអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតគ្រប់គ្រាន់។ កង្វះអ៊ីយ៉ូតគឺជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនទៀត។ ជំងឺពកកភាគច្រើនកើតមានចំពោះស្ត្រីជាងបុរសដែលមានអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្នាំឡើងទៅ។ ដូច្នេះមកដឹងពីរោគសញ្ញាទាំងនេះ។

1668810 28738210 1 0 1528658824 1528982770 2000 1 1528982770 728 04f9ebaa03 1529058915

 

២. ភាពធុញទ្រាន់

ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតបង្កើតអរម៉ូនដែលជាវិធីដែលរាងកាយប្រើប្រាស់ថាមពល។ ការផលិតអ័រម៉ូនអាចនាំឱ្យមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្ត, ឆាប់អស់កំលាំង និងធុញទ្រាន់ច្រើន។

2129110 34075710 4 0 1530006051 1530006066 3000 1 1530006066 728 6f9081b3ae 1530102278

 

៣. ការផ្លាស់ប្ដូរសម្លេង

ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនិងបំពង់សម្លេង ស្ថិតនៅជិតគ្នា។ ដូច្នេះភាពមិនប្រក្រតីនៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតអាចប៉ះពាល់ដល់បំពង់កនិងបណ្តាលអោយសម្លេងរបស់អ្នកប្រែប្រួល។

1668310 26847610 814345 0 1528543422 1528543450 1500 1 1528543450 728 C4a3259bfe 1529058915

 

៤. មានស្បែក្រិននិងរោមចិញ្ចើមស្ដើង

ជំងឺពកកនាំឱ្យស្បែករបស់អ្នកក្រិន។ នេះបណ្តាលឱ្យ ស្បែកឡើងក្រាស់ ស្ងួតនិងបែកស្រកា។ វាក៏អាចបណ្តាលឱ្យមានការរោមចិញ្ចើមរបស់អ្នកស្ដើង ដែលជាសញ្ញារបស់ជំងឺនេះផងដែរ។

2129060 34009760 3 0 1530000630 1530000639 3000 1 1530000639 728 6f9081b3ae 1530102278

 

៥. ឈឺសាច់ដុំនិងសន្លាក់

ហើមក៏ជារោគសញ្ញាទូទៅនៃជំងឺ ពកក អាចបណ្តាលអោយឈឺចាប់នៅក្នុងសាច់ដុំនិងសន្លាក់។ ជាទូទៅវាធ្វើឱ្យជើងរបស់អ្នកនិងសន្លាក់ឈឺជាពិសេសនៅពេលអ្នកហាត់ប្រាណ។

1668710 Depositphotos_22675759_xl 20151 1528527361 728 021102ae4e 1529058915

 

៦. ស្ដាប់មិនសូវលឺ

ហេតុផលមួយនេះមិនសូវមានអ្នកបានដឹងនោះទេ ហើយថ្មីៗនេះការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតគឺមានផលប៉ះពាល់ជាមួយការស្ដាប់របស់អ្នក។

Woman Suffers From Hearing Impairment, Hard Of Hearing, Hearing Loss, Acoustic Or Ear Problem, Deafness With Text Space

 

៧. បាត់បង់ចំណង់ផ្លូវភេទ

ជំងឺពកកធ្វើឱ្យការរំលាយអាហារថយចុះដែលមានន័យថាសរីរាង្គបន្តពូជក៏ថយចុះផងដែរ។ នេះធ្វើឱ្យការផលិតអរម៉ូនផ្លូវភេទតិចជាងមុនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណង់ផ្លូវភេទ។

1668610 26860410 814343 0 1528545362 1528545395 1500 1 1528545395 728 Fc3ac16cb3 1529058915

 

៨. ទឹកនោមច្រើន

ការរំលាយអាហារលឿនជាងមុនមានន័យថាលំហូរឈាមកើនឡើង។ ធ្វើឱ្យតម្រងនោមរបស់អ្នកចម្រោះទឹកនោមកាន់តែច្រើន។

1668510 28147060 2 0 1528900385 1528900394 1020 1 1528900394 728 6f9081b3ae 1529058915

 

៩. ស្រែកទឹកខ្លាំង

ដោយសារជំងឺពកកបណ្តាលឱ្យនោមច្រើន ដូច្នេះរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការបំពេញកម្រិតទឹកឡើងវិញ។ នេះធ្វើឱ្យអ្នកស្រេកទឹកខ្លាំង។

1668460 27115910 Df45 0 1528695213 1528695219 1500 1 1528695219 728 21ad1b5c14 1529058915

 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide