ស្រស់ស្អាតហើយ ពូកែច្នៃប្រឌិត! នារីម្នាក់បានកែប្រែមុខមាត់ខ្លួនឯងដោយភាពច្នៃប្រឌិត!!!

ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺម៉ូនីកាខ្ញុំមានអាយុ 23 ឆ្នាំហើយខ្ញុំរស់នៅ Vilnius ដែលជារដ្ឋធានីលីទុយអាន។ ថ្វីបើខ្ញុំទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាសាស្រ្តរបស់អេស្ប៉ាញក៏ដោយឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើតុបតែងខ្លួនសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមការតុបតែងមុខតាមបែបសិល្បៈរបស់ខ្ញុំកាលពីមួយឆ្នាំមុនហើយក្នុងពេលតែមួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានរកឃើញខ្លួនឯង។ ការតុបតែងសិល្បៈគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្ត និងទម្លាប់របស់ខ្ញុំ។

ពេលខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំក្រលេកមើលទៅក្នុងកញ្ចក់ ខ្ញុំហាក់ដូចជាឃើញមនុស្សផ្សេងទៀត ដែលកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅ។

ខ្ញុំគិតថាវាអស្ចារ្យណាស់ដែលវាត្រូវការពេលតែពីរបីម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទៅជាមនុស្សផ្សេងទៀត។ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលខ្ញុំបានបង្កើតសិល្បះដោយខ្លួនឯង ហើយជាពេលដែលខ្ញុំសប្បាយរីករាយបំផុត។ ខ្ញុំសង្ឃឹមវនិងមិនមានថ្ងៃបញ្ចប់ឡើយ។

Halloween Make Up 5bd206daee903 Jpeg__880

Halloween Make Up 5bd208e30e895 Jpeg__880

Halloween Make Up 5bd209234a02c Jpeg__880

Halloween Make Up 5bd206ecafe03 Jpeg__880

Halloween Make Up 5bd206b47a4fb Jpeg__880

Halloween Make Up 5bd2065c802e0 Jpeg__880

Share 1 2 5bd203ba5b9d3 Jpeg__880

Bo63ggwl9DY Png__880

Halloween Make Up 5bd20c8ba2b9d__880

១០

Halloween Make Up 5bd20c42ecfca__880

១១

Halloween Make Up 5bd2073ddd6b5 Jpeg__880

១២

Halloween Make Up 5bd205f61f735 Jpeg__880

១៣

Halloween Make Up 5bd20540ddb53 Jpeg__880

១៤

Bny_UKan4oh Png__880

១៥

Bpe_qfEF8Hr Png__880

១៦

BpcW3qUl5El Png__880

១៧

Halloween Make Up 5bd20952db909__880

១៩

Halloween Make Up 5bd208b96eed1 Jpeg__880

១៨

Halloween Make Up 5bd20869a6da8__880

១៩

Halloween Make Up 5bd2085624e9b__880

២០

Halloween Make Up 5bd207c51ec57__880

២១

Halloween Make Up 5bd20795ebd23__880

២២

Halloween Make Up 5bd20768901cc__880

២៣

Halloween Make Up 5bd2062e0242b__880

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ boredpanda