និយាយតាមត្រង់! សត្វទាំង ១៨ នេះ មានមុខមាត់មើលទៅពិតជាស្រដៀងតារាល្បី ៗ របស់អាមេរិកទាំងនេះណាស់!

ចាស់បុរាណបាននិយាយត ៗ គ្នាថាយើងទាំងអស់គ្នាមានយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស ៧ នាក់នៅលើពិភពលោកហើយមនុស្សទាំងនោះអាចរស់នៅកន្លែងណាមួយនៃភពផែនដីរបស់យើងដែលអាចមានមុខមាត់ដូចជាយើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏អាចជួបប្រទះនូវរូបរាងរបស់យើងនៅក្នុងពិភពសត្វផងដែរហើយវាដូចទៅមុខមាត់របស់តារាល្បី ៗ ថែមទៀតផង។

ថ្ងៃនេះយើងសូមបង្ហាញនូវរូបភាពសត្វចំនួន 18 ដែលមានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនិងតារាល្បី ៗ ។

18. Thomas Brodie-Sangster

17. David Duchovny

16. Taylor Momsen

15. Cher

14. Julia Roberts

13. Eric Stonestreet

12. Rowan Atkinson

11. Miley Cyrus

10. Michael Cera

9. Kanye West

8. Adrien Brody

7. Samuel L. Jackson

6. Adam Driver

5. Laura Dern

4. Taylor Lautner

3. Adrien Brody

2. Richard Branson

1. Ron Perlman

តើអ្នកធ្លាប់បានជួបឬរូបភាពដែលសត្វមានមុខមាត់ដូចអ្នកណាទេ? ចែករំលែករូបថតរបស់អ្នកជាមួយយើងក្នុងមតិយោបល់!

ដោយ៖ វីរៈ