រូបភាពទាំង២០+ ធ្វើឲ្យយើងលួចសើចដោយមិនដឹងខ្លួន!!!

តើអ្នកដែលកត់សម្គាល់ឃើញថាអាហារដែលអ្នកទទួលទានពេលខ្លះមានរូបរៀងដូចវត្ថុនៅជុំវិញខ្លួនយើងអត់? ឬប្រហែលជារូបរាងសត្វមួយលេចចេញមក។ ប្រសិនបើចម្លើយរបស់អ្នកគឺ "ជាញឹកញាប់" កុំបារម្ភអីវាមិនមានអ្វីខុសទេ! តាមពិតនេះជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពិតហើយ។

តោះកុំឲ្យខក់ពេលយូរទៅមើលជាមួយគ្នាមើលថាមានរូបអ្វីខ្លះធ្វើឲ្យយើងលួចសើចដោយមិនដឹងខ្លួន៖

១. ផ្សែងកាហ្វេក្តៅនេះមើលដំបូងការបង្ហាញសាច់ដុំ

“I’ll Take The Strongest Coffee You’ve Got

២. តើអ្នកមើលឃើញថាជារូបអ្វី?

Turned The Light On And Noticed Someone Watching Me

៣. អូ! រូបអ្វីនេះ?

This Popcorn That Looks Like A Fish

៤. ???

This Piece Of Wood Seems To Be A Little Upset

៥. ស្លឹកឈើនេះមើលទៅដូច Mona Lisa

This Leaf Looks Like The Mona Lisa

៦. ធម្មជាតិក៏អាចបង្កើតអក្សរភ្លេងបាន

This Is A Real Clef Hanger

៧. ក្នុងកាហ្វេមានរូបចម្លែក

This Ghost That Appeared In My Coffee

៨. ហាហាពិតជាចៃដន្យមែន

The Oil In My Pan Made A Smiley Face

៩. រូបអ្វី!មើលមិនស្គាល់ចឹង

That’s A Huge Lizard

១០. តើអ្នកមើលឃើញនឹងជាអ្វី?

That Creep Is Taking Our Photo...

១១. អូ!ជារបងឬជាព្យាណូ?

Piano Shadow

១២. អូ! ប៊ឺហ្គឺរនេះសើចដាក់ខ្ញុំតើ!

Not Sure If My Burger Is Disrespecting Or Provoking Me

១៣. មនុស្សស្មៅ?

My Grass Compost Pile Looks Like A Grass Covered Gorilla

១៤. តើជាកូនដំរីឬជាមាន់បំពង?

My Chicken Strip From A Delivery Order Looks Like An Elephant.

១៥. តើអ្នកមើលឃើញវាជាសត្វអ្វី?

I Know That’s Really A Cicada, But Come On... He Has A Lion Or A Tiger Or Some Big Cat On His Back

១៦. តោលេបព្រះអាទិត្យ?

Do You See A Monster Trying To Eat The Moon?

១៧. ដំបូលផ្ទះមានភ្នែក

Cracking A Smile

១៨. កំពូលអ្នកចៀនពង

Cracked An Egg And It Became A Rooster In The Pan

១៩. ជារូបអ្វី?

Am I The Only One Here That’s Looking At A Puppy?

២០. អូ! រូបនេះកាន់តែចម្លែក

Agate Cookie Monster!

២១. មើលដំបូងដូចមនុស្សហែលទឹក

2 People? Look Closely.

២២. “The Cotton Ball Tree Is Not Real, It Can’t Hurt You! Cotton Ball Tree Be Like ”

“The Cotton Ball Tree Is Not Real, It Can’t Hurt You! Cotton Ball Tree Be Like ”

ប្រភព៖​ Brightside