ហ្វឹកហាត់ខួរក្បាល! មើលលំហាត់ទាំងនេះដោះស្រាយឱ្យបានលឿន ហើយចុចចូលផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ!

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកមានភ្នែកភាពប៉ិនប្រសព្វល្អចូរសាកល្បងរកចម្លើយនៅក្នុងរូបភាព។ មនុស្សមួយចំនួនជឿថាភ្នែករបស់ពួកគេគឺមានចំនុចពិសេសប៉ុន្តែមានតែអ្នកមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហារូបភាពខាងក្រោមទាំងនេះបានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទី។

សូមឱ្យគេហទំព័រ Knongsrok បង្ហាញអ្នកពីរឿងរ៉ាវដែលអាចមើលឃើញមួយចំនួនដូច្នេះអ្នកអាចឃើញខ្លួនឯងប្រសិនបើចម្លើយរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវ។ តោះ​ចាប់ផ្ដើម!

1. តើរូបខាងក្រោមនេះមានរង្វង់ប៉ុន្មាន? (មានលើ)

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

2. ស្វែងរកអក្សរ C?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

3. តើអ្នកអាចរកឃើញពណ៌ដែលខុសគេទេ?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

4. ស្វែងរកអក្សរដែលខុសគេ?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

5. ស្វែងរកកាបូបដែលខុសគេ?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

6.

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

7. តើរង្វង់ខាងក្រោមមានពណ៌ខៀវចំនួនប៉ុន្មាន?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

8. ស្វែងរកលេខ 9?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

9. ស្វែងរកអក្សរ F?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

10. តើផ្កាយមួយណាមានពណ៌ក្រហមភ្លឺជាង?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

11. តើ A​ និង B មួយណាធំជាង?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

12. តើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៅបោះតង់នៅក្នុងព្រៃ?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

មានមនុស្ស៤នាក់មកបោះតង់នៅក្នុងព្រៃពីព្រោះមានចាន៤ ស្លាបព្រា៤ កែវទឹក៤ ព្រមទាំងមានលីសឈ្មោះ ៤នាក់។

13. តើអ្នកអាចរកឃើញទេ?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

14. តើអក្សរអង់គ្លេសអ្វីដែលអ្នកអាចរកឃើញ?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

15. តើអ្នកឃើញលេខប៉ុន្មានក្នុងរូបពណ៌ក្រហម?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

16. តើអ្នកឃើញពាក្យថា RED ទេ?

សូមមើលចម្លើយខាងក្រោមៈ

តើសំនួរមួយណាដែលធ្វើឱ្យអ្នកពិបាក? ឆ្លើយប្រាប់ពួកយើងក្នុងមតិខាងក្រោម!