មិនបានមើលប្រយ័ត្នស្តាយក្រោយណា! ម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាងគេបំផុតលើពិភពលោក!

រឿងដំបូងដែលអ្នកកត់សំគាល់ជាញឹកញាប់អំពីនរណាម្នាក់នោះ គឺរបៀបនៃការស្លៀកពាក់របស់ពួកគេ។ សម្លៀកបំពាក់ជួយកំណត់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ហើយគ្រប់គ្នាតែងតែមានចំណង់ចំណូលចិត្តតាមស្ទីលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ខណៈពេលដែលសម្លៀកបំពាក់ខ្លះមើលទៅវាហាក់ដូចជា ចំឡែកចំពោះអ្នកផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់គឺជាវិធីមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាជ្រើសរើសដើម្បីបង្ហាញពីខ្លួនពួកគេ ហើយយើងមិនគួរវិនិច្ឆ័យខុសទៅលើម៉ូតសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេនោះទេ។

យោងតាមគេហទំព័រ Bright Side បានប្រមូលផ្តុំរូបថតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងចង់ឃើញបំផុត អំពីម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ដែលមានការរចនាម៉ូតយ៉ាងចម្លែកទាំងនេះ។ យើងសង្ឃឹមថាមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនូវរូបភាពទាំងនេះ។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

តើអ្នកហ៊ានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលបានបង្ហាញអ្នកខាងលើនេះដែរ​ រឺទេ? ឬតើអ្នកធ្លាប់ឃើញនរណាម្នាក់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបនេះទេ? សូមចែករំលែកវានៅកន្លែងមតិយោបល់!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side