នេះបានហៅថាកំពូលអ្នកថតរូប! មិនគួរអោយជឿនោះទេដែលពួកគាត់អាចធ្វើបាន!!

បរទេស៖ បើយើងនិយាយពីការថតរូបនាសម័យយើងនេះនរណាៗក៏អាចថតរូបបានដែរ។ មិនត្រឹមតែអាចថតបាននោះទេថែមទាំងមានឧបករណ៍ទំនើបៗទៀតផង។​

តែអ្វីដែលសំខាន់នោះចេះថតបានស្អាតកំរិតណា ហើយមានចំណុចពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនឬអត់? បើនិយាយទៅនាសម័យនេះបើយើងធ្វើអ្វីមួយតាមតែគេគឺពុំងាយបានជោគជ័យនោះទេ។​

យ៉ាងណាម៉ិញថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានដកយករូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានូវស្នាដីនិងភាពក្លាហានរបស់ពួកគាត់ក្នុងការថតយករូបដែលមិនគួរឲ្យជឿថា ជាងថតទាំងនោះអាចថតបាននោះទេ៕

29872615_1586718621381240_3683625115607492310_o

29872680_1586718618047907_3081964783185752001_o

30595101_1586718841381218_5062710629312465726_n

30595160_1586718698047899_1918269230279199710_n

30623620_1586718758047893_6975010282631819038_n

30628865_1586718958047873_7165464500429259617_n

30628952_1586719011381201_6742731592853033434_n

30629440_1586718948047874_736523651931312100_n

30629460_1586718951381207_3858809001455215428_n

30629840_1586718668047902_7142158532062071405_n

30688938_1586718834714552_8973192495310088849_n

30697799_1586718778047891_7911217575388089999_n

30698163_1586718688047900_2276716516537365169_n

30698194_1586718848047884_306638370163405246_n

30703806_1586718748047894_6067680965677909126_n

30705400_1586718598047909_1828793682580842152_n

ប្រភពរូបភាព៖ The Idealist