ចិនប្រកាស! បានរកឃើញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ យ៉ាងជោគជ័យ

បន្ទាប់ពី វីរុស កូវីដ១៩ បានរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំង ហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអ្នកវិជ្ជសាស្ត្រទូទៅ ទីបំផុត ប្រទេសចិន បានស្រាវជ្រាវ និងរកឃើញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះបានជោគជ័យហើយ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ មីនា នេះផងដែរ ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសថា «វ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតក្នុងដំណើរការពិសោធន៍ព្យាបាលជម្ងឺ។ តាមស្តង់កំណត់នៃអន្តរជាតិ និងតាមបទបញ្ញត្តិក្នុងប្រទេសចិន វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានចាត់ជាកិច្ចការរៀបចំបឋមដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព គុណភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងការផលិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ»។

New Copy

90058213_2787865377965718_5853562781135011840_n

VOD_photo_Template_872x562 439 Omqaxvazklubi7hk3z73w2yg5sfdbu2mmkkov99gbu