តោះមកដឹងពីអ្វីដែលមនុស្សស្រលាញ់គ្នាហៅគ្នាទៅវិញទៅមកនៅតាមប្រទេសផ្សេងគ្នា !!!

មនុស្សភាគច្រើនមិនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាពួកគេប្រើការហៅឈ្មោះដៃគូរសជាទីស្រលាញ់របស់ពួកគេឡើយ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឱ្យប្រធានបទនេះគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាប្រទេសនីមួយៗមានកំណែទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយវាត្រូវបានកំណត់ដោយការយល់ដឹងពីវប្បធម៌របស់ពួកគេអំពីភាពស្រស់ស្អាតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់។

យើងនៅទីនេះបានរកឃើញឈ្មោះគួរឱ្យស្រលាញ់ទាំងអស់ដែលប្តីប្រពន្ធផ្តល់ការហៅគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗគ្នានៅជុំវិញពិភពលោក។

Preview photo credit renda, shinythoughts

ប្រភព៖ brightside.me