ប្រពន្ធ នាងមិនអាចស្អាតគ្រប់ពេល ឬរហូតនោះទេ ហើយនាងក៏ប្រហែលមិនអាច ញញឹម មុសរីកដូចគ្រាប់ជីដាក់អ្នកគ្រប់២៤ម៉ោងនោះដែរ តែ…!

#ប្រពន្ធ នាងមិនអាចស្អាតគ្រប់ពេល ឬរហូតនោះទេ ហើយនាងក៏ប្រហែលមិនអាច ញញឹម មុសរីកដូចគ្រាប់ជីដាក់អ្នកគ្រប់២៤ម៉ោងនោះដែរ​ ប៉ុន្តែនាងនឹងក្លាយជា ប្រពន្ធដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកពេញមួយជីវិត។

46429788_1158936004281905_2547626917536727040_n

 

នាងនឹងក្លាយជាមនុស្សដេលចាំផ្ដល់ស្នាមញញឹម និងកម្លាំងចិត្តដល់អ្នក គ្រប់ពេលដែលអ្នកមិនសប្បាយចិត្ត ឬជួបបញ្ហាការលំបាក នាងនឹងជានារីតែម្នាក់គត់ ដែលព្រមនៅក្បែរអ្នក មិនថាស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។

14332946_1266156473408369_8933339892743599481_n

 

អញ្ចឹងហើយ សូមកុំធ្វើឱ្យនាងឈឺចាប់ ឬខូចចិត្តដោយសារតែ សម្ដី ឬទង្វើមិនគប្បីរបស់អ្នកឱ្យសោះ។ អ្នកដទៃ តែងនិយាយថា មនុស្សស្រីជាភេទទន់ជ្រាយ តែប្រពន្ធ ឬម្ដាយ នាងមិនដែលទន់ជ្រាយនោះទេ។

33754883_1742861789139804_7569452372515094528_n

ហើយក៏មិនដែលចុះចាញ់ ឬរាថយនោះដែរ គ្រប់យ៉ាង ក៏ព្រោះតែនាង មានប្ដី និងកូនដែលល្អ ចូលមកក្នុងជិវិតរបស់នាង នាងអាចតស៊ូ លំបាកគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីក្រុមគ្រួសាររបស់នាង៕

19905365_1576033299134411_7431495561818020495_n

 

ផ្តល់សិទ្ធដោយ៖ PanhaRoth