៤២រូបភាព ដែលត្រូវបានកាត់តដោយ Photoshop ដែលស្រស់ស្អាតបំផុត និងចង់រកមុខម្ចាស់កាត់ត!

លោក Julien Tabet គឺជាជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលមានអាយុ 20 ឆ្នាំដោយប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងទេពកោសល្យដែលមិនគួរឱ្យជឿដើម្បីបង្កើតរូបភាពដែលមិនគួរឱ្យជឿ។ ការលំបាកដែលវិចិត្រករប្រឈមមុខក្នុងការរក្សា ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទស្សនិកជនគឺមិនងាយស្រួលទេដើម្បីយកឈ្នះ។

 

6611489

មានសិល្បករសិល្បការិនីមានទេពកោសល្យច្រើនណាស់វាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការឈរនៅចំកណ្តាលហ្វូងមនុស្ស។ ប៉ុន្ដែ Julien Tabet គាត់ធ្វើវាបាន។ Instagram របស់គាត់ជាកន្លែងដែលគាត់បានបង្ហាញពីរូបភាពរបស់គាត់ដែលគាត់បានកាត់ត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែផ្ដល់ច្រើនជាងនេះទៅទៀត។

គាត់បានបង្ហាញពីភស្តុតាងនៃការខិតខំរបស់គាត់ជាមួយវីដេអូដែលមានរយៈពេលខ្លីនៅលើ YouTube សម្រាប់រាល់ការបង្កើតរបស់គាត់។ នេះគឺជាការជ្រើសរើសការងាររបស់គាត់។ តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរពីភាពប៉ិនស្រសព្វក្នុងការកាត់តរូបភាពរបស់គាត់ដោយប្រើកម្មវិធី Photoshop?

ដូច្នេះយើងសូមលើយករូបភាពមួយចំនួនរបស់គាត់មកបង្ហាញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា៖

5ab3b9e98dd11 BgJ1VGtgzZf Png__880

5bdd6f14a90e3

5bdd6f13037d1

5bdd6f113f1e6

5bdd6f0fa2284

5bdd6f0e0c0f5

5bdd6f0c32c7c

5bdd6f0a7e203

5bdd6f08c6982

១០

5bdd6f070c25c

១១

5bdd6f055c690

១២

5bdd6f03acdc8

១៣

5bdd6efeef286

១៤

5bdd6efb870b5

១៥

5bdd6ef9daa47

១៦

5bdd6ef683af6

១៧

Cbc6aa38 6e21 4925 B2c9 8c7404df9fba

១៨

6246a088 F8d6 42a9 98d0 41f3f8a4541a

១៩

8bf7d457 05a6 4e67 8759 A7bd7ad0b348

២០

5bdd6f1672126

២១

5ab3b9e9f1c3c BazVygYgZVT Png__880

២២

5ab3b9ea32207 BgCHC9cg8YG Png__880

២៣

5ab3b9ea8c80a BeLqYYkgD46 Png__880

២៤

5ab3b9eae4d67 Bf3zy4DAUfi Png__880

២៥

5ab3b9eab4c23 Bbzw5usgbiq Png__880

២៦

5ab3b9eb49a27 BcFxPkSgnM Png__880

២៧

5ab3b9eb7a4e2 BgmKE1Agrbk Png__880

២៨

5ab3b9eba3452 BcfhWmIA990 Png__880

២៩

5ab3b9ebcb904 BfeFvmggxxV Png__880

៣០

5ab3b9ebf3e7a BYT1k1LAWpN Png__880

៣១

5ab3b9ec38b3f BfTwqJrAICU Png__880

៣២

5ab3b9ec64766 Bcxisx_g8fX Png__880

៣៣

5ab3b9ec94c95 Ba9sDEDgm4r Png__880

៣៤

5ab3b9ecccc9d BdN3T2VA4s9 Png__880

៣៥

5ab3b9ed10b39 BcNfp3agfHN Png__880

៣៦

5ab3b9ed39089 BeD9_8zBTgo Png__880

៣៧

5ab3b9ed6131e BbXfGH9AvCz Png__880

៣៨

5ab3b9ed91e15 BflyN7gALHL Png__880

៣៩

5ab3b9edbab6f Bdx6gdqgBVG Png__880

៤០

5ab3b9ede3559 BdnnP AgiJ2 Png__880

៤១

5ab3b9ee200cc Bd5pbaRgjup Png__880

៤២

5ab3b9ee48c98 Be6Atz6AmPm Png__880

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ Julien Tabet