តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើ Superheroes មានកូន?

ចាស់ៗតែងនិយាយថាផ្លែជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ ហេីយយេីងអាចនឹងជឿតាម។ ប៉ុន្តែតើវាអាចជ្រុះមកជិតនេះទៀតទេ?

វិចិត្រករមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសប្រេស៊ីលគឺលោក Lucas Eduardo Nascimento ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Dragonarte ដែលមានអ្នកគាំទ្រ 110k នៅលើហ្វេសប៊ុក និងជាង 80k នៅលេី Instagram បានមានគំនិតក្នុងការបង្កេីតរូបភាពនៃកូនរបស់ Superheroes ល្បីៗ។

ជាមួយនឹងភាពដូចគ្នារវាងឪពុក​និង​កូន​ កូនៗរបស់ Superheroes បានធ្វេីអោយឪពុក​ពេញចិត្តខ្លាំងហេីយមេីលទៅ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ dragonarte.com.br | Facebook | Instagram

#1 កូនរបស់ Batman

Superheroes 01

#2 កូនរបស់ Spider-Man

Superheroes 02

#3 កូនរបស់ Deadpool

Superheroes 03

#4 កូនរបស់ Robocop

Superheroes 04

#5 កូនរបស់ Iron Man

Superheroes 05

#6 កូនរបស់ Chuck Norris

Superheroes 06

#7 កូនរបស់ Flash

Superheroes 07

#8 កូនរបស់ Alien

Superheroes 08

#9 កូនរបស់ Hawk

Superheroes 09

#10 កូនរបស់ Torch

Superheroes 10

#11 កូនរបស់ Martian

Superheroes 11

#12 កូនរបស់ Wolverine

Superheroes 12

#13 កូនរបស់ Aquaman

Superheroes 13

#14 កូនរបស់ Fantastic

Superheroes 14

ប្រភព៖ BoredPanda