ត្រៀមប្អូនៗទី ១២ ល្ងាចនេះ រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួង អប់រំ នឹងបង្រៀនដោយផ្ទាល់នូវមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា !

ដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថា ពីភពលោកកំពុងនឹងជួបបញ្ហា ជម្ងឺ កូវីដ ១៩ ដោយបានបិទទ្វាសាលាស្ទើរទូទាំងពិភពលោក ទើបសិស្សភាគច្រើនគឺងាកមកសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញវិញ ។

ដោយឡែកឯប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ ក្រសួងក៏បានពង្រឹងវិស័យអប់រំពីចម្ងាយដល់សិស្សានុសិស្សទូទាំងប្រទេសផងដែរ ។

ហើយនាល្ងាចនេះ ឯកឧត្ដម ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លោកនឹងធ្វើការបង្រៀនដោយផ្ទាល់ដល់សិស្សទី ១២ នូវមេរៀនលីមីតនៃអនុគមន៍ ផងដែរ ។

ដូច្នេះសូមប្អូនៗទី ១២ ចូលរៀននឹងក្រេបយកចំណេះពី ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រី្ដ ទាំងអស់គ្នា ៕

Photo_2020 07 06_15 17 08 (2)

38478 768x430