ពិតជាប្រពៃណាស់​ សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា​ រៀបចំកម្មវិធីចែករំលែកក្ដីស្រលាញ់ទៅកាន់កុមារគថ្លង់ !

ដូចយេីងបានដឹងហេីយ​កម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំការប្រកួត​ បាល់ទាត់​ យុវជនក្រោមអាយុ​ 19 ឆ្នាំដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ​ រាល់ថ្ងៃនេះឯង​ ដែលមានប្រទេស​ ទាំង​ 5 កំពុងតែប្រកួតវឹលជុំទៅវិញទៅមក ។

នៅថ្ងៃទី​ 07 ខែ​ វិច្ឆិកា​ កន្លងទៅនេះដែរ​ សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា​ ក៏បានរៀបចំ​ កម្មវិធីសប្បុរស​ ដែលមានឈ្មោះថា​ កម្មវិធី​ ចែករំលែកក្ដីស្រលាញ់នៅឯ​ វិទ្យាល័យអប់រំពិសេសច្បារអំពៅ​ ដេីម្បី​ ចែករំលែកក្ដីស្រលាញ់ទៅកាន់ក្មេង​ ៗនិង​ បង្ហាញ​ ចំណេះជំនាញនៃ​ អាជីព​ របស់ខ្លួនទៅកាន់ក្មេងៗដែលស្រលាញ់ខាងវិស័យបាល់ទាត់​ នោះតែម្ដង​ ។ ហេីយលេីសពីនេះទៀត​ ខាងសហព័ន្ធ​ សហការជាមួយដៃគូ​ ឧបត្ថម​ ក្រុមហ៊ុន Minebea Cambodia និង​ ក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages ដេីម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាមួយគ្នាដែរ​ ។

ហេីយនៅចុងបញ្ចប់ប្អូនៗក៏បាន​ញាំអាហារសាមគ្គី​ជាមួយកីឡាករជម្រេីសជាតិយេីង និងមានការចែកសម្ភារះសិក្សាក៏ដូចគ្រឿងបរិភោគផ្សេងៗជូនដល់​ ក្មេងៗនៅទីនោះផងដែរ​ ៕

70294700_2518967021674124_3502693267525337088_o

70305507_2518966185007541_6110775672274157568_o

71781511_2518965368340956_1823042011733688320_o

72195082_2518965258340967_8656273922414608384_o

72470937_2518966225007537_6204082720088260608_o

72603221_2518965851674241_7754316599682662400_o

72800993_2518967358340757_3954754174750556160_o

73191303_2518966435007516_3008453908847656960_o

73270214_2518965508340942_3374431791581495296_o

73417784_2518965091674317_6478715916975603712_o

73472606_2518964531674373_9130003850181214208_o

73475099_2518966105007549_1019621563873361920_o

74209793_2518966921674134_3601040407921688576_o

74235573_2518965818340911_6437321722256424960_o

74316364_2518965541674272_1553492561476190208_o

74341951_2518965201674306_2242873664758349824_o

74343263_2518967221674104_4479809017538936832_o

74358448_2518964955007664_9114628889463750656_o

74434607_2518964295007730_4643788309099708416_o

74475236_2518966745007485_4467401234977914880_o

74528236_2518966565007503_7453609506744827904_o

74569037_2518965215007638_465325978143424512_o

74574256_2518965888340904_6963571828673478656_o

74584290_2518966365007523_8677738171800223744_o

74599521_2518967395007420_3211773030665551872_o

74611539_2518965695007590_2339186210427109376_o

74664683_2518964151674411_6483970749332717568_o

74674452_2518967091674117_2941039582478598144_o

74693305_2518964785007681_181452790478929920_o

74892374_2518966075007552_915921704520253440_o

74944193_2518964698341023_1483351948781420544_o

74988820_2518967501674076_6745410571190927360_o

75220733_2518967168340776_3566988021708357632_o

75223639_2518966608340832_3544003280885514240_o

75246670_2518966811674145_7874386099819249664_o

75247409_2518966298340863_9077879401227485184_o

75282210_2518964558341037_3351777758945476608_o

75289356_2518966658340827_7420483892869595136_o

75371574_2518965645007595_894043089574821888_o

75392729_2518964515007708_6592788925507436544_o

75402114_2518966138340879_6433888170781179904_o

75453572_2518966511674175_7715352360020606976_o

75472869_2518965431674283_6937769168397664256_o

75540054_2518966695007490_8211350512100966400_o

75543691_2518964268341066_7696335112417312768_o

75565653_2518965001674326_2104203820903956480_o

76255510_2518967558340737_491720699660992512_o

76646826_2518965131674313_5381682287760900096_o

76756853_2518967121674114_8556559307380883456_o

77182087_2518964885007671_1572794810224345088_o