បច្ចេកវិទ្យាអាវុធ៖យ៉ាងម៉េចទៅវិញពេលកាំភ្លើងយន្តម៉ាក M249 SAW បាញ់រហូតអស់៧០០គ្រាប់ (មានវីដេអូ)

កាំភ្លើងយន្តធុនស្រាលម៉ាក M249 (LMG)ត្រូវបានឌីសាញចេញពីត្រកូលកាំភ្លើងយន្តម៉ាក M249 Squad Automatic Weapon ហើយវាជាផលិតផលរបស់អាមរិកដែលមានរោងចក្រនៅប្រទេសបែលហ្សិក។

 

វាត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដំបូងដោយទាហានអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ១៩៨៤ហើយភាគច្រើនមានតែក្រុមទាហានពិសេសដូចជា SEAL team …ប៉ុណ្ណោះដែលប្រើប្រាស់វាពេញលេញ។ វាជាប្រភេទកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងការបាញ់បានច្រើនគ្រាប់ ទាហានមានទំនុកចិត្តក្នុងប្រើប្រាស់ ពិសេសស្រាល។

នេះវាគ្រាន់តែជាគុណសម្បត្តិខ្លះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងចង់នាំប្រិយមិត្តមកមើលវីដេអូមួយនេះតើពេលកាំភ្លើងនេះបាញ់អស់៧០០គ្រាប់វាក្លាយជាបែបណាទៅវិញ។

https://www.facebook.com/okayusee/videos/261607548091764/

ក្នុងស្រុករក្សាសិទ្ធ