យីហោល្បី ៗ ចំនួន ១៧ ទទួលបានការគូរដោយវិចិត្រករជនជាតិកាណាដាដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនវិជ្ជានៃម៉ាករបស់ពួកគេអោយកាន់តែប្រសើរឡើង

អ្នកខ្លះប្រហែលជាជឿជាក់ថាការបង្កើតឡូហ្គូសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺជាការងារដែលនិយាយត្រង់ ៗ ចំណែកឯការពិតវាមិនមែនបែបនោះទេ។

អ្នករចនាឡូហ្គូមិនមែនជាមនុស្សដែលគ្រាន់តែបង្កើតរូបសញ្ញាហ្វុនអក្សរតូចៗតាមការស្នើសុំនោះទេ។ វាគឺជាវិជ្ជាជីវៈដែលមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតសញ្ញាបញ្ជាក់ដែលមានឥទ្ធិពលនៃនិមិត្តសញ្ញាហត្ថលេខាឬការរួមបញ្ចូលគ្នាដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននិងងាយយល់ពីអ្វីគេចង់បង្កើតរបរណាមួយ។ ឡូហ្គូដែលធ្វើបានល្អត្រូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអតិថិជនដោយបង្ហាញតាមបែបទស្សនវិជ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុននិមួយៗ។

លោក David Huynh មកពីប្រទេសកាណាដាបានសំរេចចិត្តប្រើនិមិត្តសញ្ញាពីក្រុមហ៊ុនល្បី ៗ ដូចជា Nike, Adidas និង Amazon ដើម្បីបង្ហាញការបកស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងគំនូរច្នៃប្រឌិតនិងរស់រវើករបស់គាត់នៅខាងក្រោម។

លោកបាននិយាយថា "ខ្ញុំចាប់ផ្តើមការរចនាឡូហ្គូហើយតែងតែមានភាពរីករាយនឹងការធ្វើឡូហ្គោទាំងនោះចេញមក។ ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តមួយនៅថ្ងៃដើម្បីបញ្ចូលរូបសញ្ញាឡូហ្គោដែលតំណាងអោយយីហោល្បីៗ។

រូបទាំងអស់ខាងក្រោមនេះគូរចេញពីការឆ្នៃប្រឌិតរបស់លោក David Huynh។

More info: Instagram

#1 Youtube

1

#2 Mcdonald’s

 

 

2

#3 Nasa

3

#4 Adidas

4

#5 Google

5

#6 Amazon

6

#7 Pepsi

7

#8 Disney

8

#9 Nintendo

9

#10 Nike

10

#11 Instagram

11

#12 Apple

12

#13 Tesla

13

#14 Playboy

14

#15 Suzuki

15

#16 Twitter

16

#17 Coco Chanel

17