ឃើញភ្លាមស្រក់ទឹកមាត់! ​អ្នកចូលចិត្តម្ហូបជប៉ុន ​ពិតជាពេញចិត្តហាងមួយនេះ!

អាហារជប៉ុន ​អ្នកណាៗក៏ដឹងដែរថា ​ជាប្រភេទអាហារសុខភាព ​ដែលភាគច្រើនមានគ្រឿងផ្សំបែបធម្មជាតិ គិតដល់សុខភាពជាធំ ​ជាពិសេសជាប្រភេទអាហារបែបសាច់ត្រី និងបាយតែប៉ុណ្ណោះ។ ដោយការរកទទួលទានអាហារបែបជប៉ុននៅស្រុកខ្មែរពិតជាងាយស្រួលណាស់ ​ដោយអាហារបែបជប៉ុនបានបើកជាច្រើនសាខា  និងច្រើនហាងដើម្បីបម្រើជូនជាអាហារឆ្ងាញ់ៗសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តអាហារជប៉ុន  និងស្រលាញ់សុខភាពតែម្តង។

ដូច្នេះថ្ងៃនេះ ​«ក្នុងស្រុក ​» សូមណែនាំហាងអាហារជប៉ុនមួយកន្លែង ​ដែលកំពុងតែមានការពេញនិយមថា  មានម្ហូបជប៉ុនឆ្ងាញ់តម្លៃសមរម្យ ជាពិសេសគឺអាហារជាប្រភេទ ​ស៊ូស៊ី នោះគឺហាង ​« Sushi Chef »

Sushi Chef  មានបម្រើប្រភេទអាហារស៊ូស៊ីច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងឱ្យជ្រើសរើសសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ៗ ប្រកបដោយអនាម័យ និងសុខភាពខ្ពស់  សូម្បីមើលតែរូបរាងក៏គួរឱ្យចង់ទទួលទានដែរ។ នៅក្នុងនោះលោកអ្នកអាចរើសជាឈុតអាហារជប៉ុនទៅតាមប្រភេទនីមួយៗបាន ដោយឈុតតូចមានចាប់ពីតម្លៃ  2$  ជាង ​10$  ឡើងទៅប៉ុណ្ណោះទៅតាមប្រភេទ និងទំហំនៃអាហារទាំងនោះ ។

សម្រាប់អ្នកដែលចង់សាកល្បងហាងអាហារបែបជប៉ុនមួយនេះ  អ្នកអាចរកហាង ​Sushi Chef  បានទាំង ៤សាខាទាំងនេះ ៖

-សាខាទី១ Sushi chef ផ្លូវមុនីវង្ស ផ្ទះលេខ 473Eo ផ្លូវមុនីវង្សជិត Phnom Penh tower លេខទូរស័ព្ទ 010 913 913​(smart) / 012 68 60 50(mobile)

-សាខាទី២ Sushi Chef បឹងកេងកេង ផ្ទះលេខ 39Eo ផ្លូវ 352 (ចន្លោះផ្លូវ 63 និងផ្លូវមុនីវង្ស) លេខទូរស័ព្ទ 010 913 913(smart)

-សាខាទី៣ Sushi Chef ទួលទំពូង ផ្ទះលេខ 28Eo ផ្លូវ 460 ( ចន្លោះផ្លូវ​ 135 និងផ្លូវ​155​ )លេខទូរស័ព្ទ 081 913 913(smart)

-សាខាទី៤ Sushi Chef TK ទួលគោក ផ្ទះលេខ 18Eo ផ្លូវ 337(ហៅផ្លូវបុរី សាន់វ៉េ) ,នៅជិតផ្លូវ​ 528​ លេខទូរស័ព្ទ 087 913 913(smart) / 017 335 387(Mobitel) ៕

រក្សាសិទ្ធអត្ថបទ៖ ក្នុងស្រុក

29571348_822846191234689_2376082394885188096_n

52702631_1055186118000694_3166551826812108800_n

57019585_1082956801890292_5650248362306306048_n

60342532_1102003626652276_2514266699662884864_n

62102544_1120262324826406_1710553352212840448_n

62111696_1120265574826081_142302853610864640_n

62169907_1120262494826389_6741478863638888448_n

62182972_1120158104836828_2789950149198086144_n

62253451_1120264921492813_104129897248587776_n

62306435_1120154508170521_3615098454356787200_n

62354668_1120154968170475_2627170661046419456_n

62369394_1120266051492700_632179762466390016_n

62413186_1120155634837075_6131406964292321280_n

62415134_1120262281493077_4048255178992779264_n

62438832_1120155138170458_7748762781767172096_n

62528418_1120262828159689_1872705633405370368_n

64310769_1126011357584836_8668428112926605312_n

64355602_1126147470904558_5002094521249431552_n

64374585_1120266121492693_2047809246745067520_n

64563499_1126012007584771_5257786418440175616_n

64914092_1131055003747138_383387906330329088_n

65039695_1134122833440355_2769291090216353792_n

65099707_1126012097584762_7490760321020198912_n

65266189_1131056433746995_6890072809251274752_n

65271304_1134126696773302_5658762074113703936_n

65318528_1134122976773674_6909691180477317120_n

65374985_1134123013440337_7690353464219533312_n

65388095_1134126466773325_8111168681934848000_n

65547945_1134126746773297_3538309790633558016_n

65637209_1134126666773305_3532125042022285312_n

65744292_1134126316773340_2056124217530777600_n

65749193_1134126490106656_7157989523396231168_n

65851979_1134126556773316_3392505237301362688_n

65867772_1134122916773680_6793083643024637952_n

65950279_1134123056773666_213700598938206208_n

66078841_1134122790107026_2764365123505094656_n