ម្តាយស្លាប់តែមិនបានជួបមុខ នាយក្រឹមបានត្រឹមបួសមុខភ្លើងពីចម្ងាយ

ភ្នំពេញ៖ នាយក្រឹមតារាកំប្លែង កំពុងតែជួបទុក្ខជាទម្ងន់ដោយម្តាយបង្កើតរបស់លោកបានចែកឋាននៅអាមេរិចបាត់កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ធ្វើឱ្យលោកកើតទុក្ខ និងសោកសង្រេងមែនទែន។

ហាក់មានការឈឺចាប់ខ្លាំង ព្រោះតែម្តាយបង្កើតខ្លួនឯងស្លាប់តែ នាយក្រឹមមិនត្រឹមតែមិនបានជួបមុខជាលើកចុងក្រោយទេ លោកក៏មិនអាចទៅមើលសពម្តាយលោកនៅអាមេរិចបានឡើយ ពោលគឺបានត្រឹមពីចម្ងាយតាមទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះ។

ដូច្នេះនៅទីបំផុត នាយក្រឹមក៏បានសម្រេចចិត្តបួសមុខភ្លើងសពម្តាយពីចម្ងាយ នៅវត្តប្រាសាទ ជាមួយនឹង ទឹកមុខសោកសង្រែង និងឈឺចាប់ជាខ្លាំង ធ្វើឱ្យអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមមានចិត្តអាណិតលោកមែនទែន  ហើយក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានលើកទឹកចិត្តលោក និងចូលរួមរំលែកទុកលោកពីចម្ងាយផងដែរ៕

C09649b7f34cb1917bfe353a1589c3a3d9b40dca

789646653b02f702d9843a8a30b866e7d5efc572

040409d813b7ddfdbd534a3a97b17ddb4987a636

514495839ddde3872195e5061923d31a3e99b3d1

78dfcffc657f3ef8d9557c82024a717beeadac9d

Da5690150b05288cf5125df5796a44cf807587ec (1)

87ea17667985717c3ae914ac7446316315af9978