បទពិសោធន៏ធ្វើដំណើរបែបស្រស់ថ្លាដែលអ្នកទេសចរមិនគួរមើលរំលង!!!

ការធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហួសពីការគិតគ្រាន់តែនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ឬការមើលឃើញទេសភាព: អ្នកអាចមើល Aurora ខណៈពេលកំពុងគេងនៅលើគ្រែ ហែលទឹកភ្លឺចំរុះនៅពេលយប់។

ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានគំនិតធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយចំនួនយើងមានកន្លែងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងអត្ថបទខាងក្រោម។

យើងខ្ញុំបានជ្រើសរើសយករូបថតដ៏ល្អបំផុតនៃបទពិសោធន៍នៃការធ្វើដំណើរដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកចង់ខ្ចប់កាបូបរបស់អ្នកហើយសំដៅទៅត្រង់ព្រលានយន្តហោះ។ តើ​អ្នក​រូ​ច​រាល់​ហើយ​ឬ​នៅក្នុងការដើរកម្សាន្តជុំវិញពិភពលោក?

1. Surf a standing man-made wave at Waimea river on the North Shore of Oahu, Hawaii.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eric Sterman (@ericsterman) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eric Sterman (@ericsterman) on

2. Go caving and see glowworms in Waitomo Caves, New Zealand.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rebecca-Louise (Bex) Leybourne (@beacreative) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Charles Brooks (@charlescellist) on

3. Watch the Northern Lights through the ceiling of a glass igloo while lying in a warm cozy bed at Kakslauttanen Arctic Resort in Lapland, Finland.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Louise Tee mountains & travel (@wzylouisey) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nick Onken (@nickonken) on

4. Live in a tree house in the middle of the jungle at the Dominican Tree House Village, in Samana, Dominican Republic.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dominican Tree House Village (@dominicantreehousevillage) on

5. Come see Baikal — an ancient sacred lake in Russia.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba) on

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba) on

6. Wake up with a beautiful view of rice terraces at Camaya Bali Bamboo House in Bali.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hαуℓeу αndersen ❥ (@haylsa) on

 

View this post on Instagram

 

A post shared by HANNAH & NICK (@saltinourhair) on

7. Witness millions of butterflies in the beautiful pine-oak forests of Central Mexico.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Joan Batycki (@joanbatycki) on

8. Go foiling in Oahu, Hawaii.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eric Sterman (@ericsterman) on

9. Climb up a sequoia or redwood — the tallest trees in the world, in Santa Cruz, in Northern California.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by tree climbing planet - (@treeclimbingplanet) on

10. Relax in these cascading hot springs in Saturnia, Tuscany, Italy.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Harimao Lee | Hong Kong (@harimaolee) on

11. Swim in the crystal clear water of the Sac Actun Cenote in Mexico — one of the most quiet and serene places on Earth.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Katie Murphy (@katherinemurphy) on

12. Witness a large-scale wildebeest migration from a hot air balloon in the Serengeti National Park, Tanzania.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by La-safari & beach holidays (@la.safaris) on

13. Try flyboarding in Dubai, United Arab Emirates.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Marat Hasanov (@surfu) on

14. Enjoy a summer night full of fireflies lighting up the pine forest of Tlaxcala, Mexico.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MIKE COREY • & (@fearlessandfar) on

15. Enjoy wisteria in full bloom with your significant other at Ashikaga Flower Park in Japan.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba) on

16. Go scuba diving to see colorful giant clams that can grow to be more than 40 in long and weigh more than 440 lbs in Samal, Davao, Philippines.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Fran Soriano (@ilovemynamefran) on

17. Have an adrenaline rush in the adventure capital of the world — Queenstown, New Zealand.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Troy Deezy (@troooydeezy) on

18. Make a wish and launch a sky lantern at the Yi Peng Festival in Chiang Mai, Thailand.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba) on

19. Raft over a 23 ft high waterfall in the lush rainforests of Rotorua, New Zealand.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Liz Ratterman (@happilyeverliz) on

20. Swim in the glistening water of Bioluminescent Bay on the South Arm Peninsula of Tasmania.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Anna-Lena (@annalenadilsky) on

Which one of these are you determined to try at least once in your life? Make a resolution. Yes, we dare you!

Preview photo credit ericsterman / instagram