ស្ត្រីម្នាក់ឈឺក្បាលមិនបាត់ ពេលដឹងការពិតគឺ ដោយសារមានសត្វពីងពាងរស់នៅក្នុងត្រចៀក

យើងទាំងអស់គ្នាតែងតែជួបប្រទះបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ យើងស្ទើរតែមិនដឹងថាមានបញ្ហាដែលធ្វើឱ្យមនុស្សដែលរៀនសូត្រច្រើនមិនយល់។ ឈឺក្បាលគឺជាបញ្ហាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែជួបប្រទះ ហើយប្រសិនបើអ្នកឈឺក្បាលញឹកញាប់ អ្នកកំពុងតែស្ថិតក្នុងភាពមួយគួរឲ្យបារម្មណ៍។ ស្ត្រីម្នាក់នេះក៏មានជំងឺឈឺក្បាលជាប្រចាំផងដែរ ប៉ុន្តែគាត់គិតថា គឺដោយសារតែភាពតានតឹងក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ តែអ្វីៗ ខុសពីការគិតគាត់ គឺមានសត្វពីងពាងមួយកំពុងរស់នៅក្នុងត្រចៀក។

រឿងព្រេងចម្លែកនេះជារបស់ Lekshmi មកពីប្រទេសឥណ្ឌា។ នាងបានប្រឈមនឹងការឈឺក្បាលជាប្រចាំ ដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់នោះទេ នាងតែងតែបន្ទោសទៅលើភាពតានតឹងរបស់នាង។ គាត់ដឹងថាមានពីងពាងមួយក្បាលនៅក្នុងត្រចៀកគាត់។

Woman Found That A Spider Living In Her Ear Is The Reason Behind Her Headaches

ចេះតែឈឺក្បាលយូរៗទៅ នាងបានសំរេចចិត្តទៅជួបអ្នកឯកទេសខាងជំងឺផ្នែកក្បាល។ បន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលហើយ គឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយរកឃើញមានសត្វពីងពាងកំពុងរស់នៅក្នុងត្រចៀក។

Woman Found That A Spider Living In Her Ear Is The Reason Behind Her Headaches

Woman Found That A Spider Living In Her Ear Is The Reason Behind Her Headaches