២២រូបភាព នៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏មានសុភមង្គល ដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បាន!

មនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែប្រាថ្នាចង់ជួបដៃគូរដែលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញមក នៅពេលដែលរៀបការហើយនឹងទទួលបានសុភមង្គលជាមួយគ្នា។ ហើយទាំងនេះជារូបភាពរបស់ Amanda Oleander Art  ដែលគូរឡើងបង្ហាញពីស្នេហាដ៏ស្អិតរមួតរបស់ប្តីប្រពន្ធ​។

ដូច្នេះសូមកុំរំលង សូមអូសចុះក្រោមមើលទាំងអស់គ្នា ថាតើរូបណាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាងគេ។

47579675_1908274535892312_3526517863433109504_n

48208245_1908274532558979_2899183704544903168_n

48270667_1908274529225646_4156250619822211072_n

48278033_1908274592558973_8457013132374573056_n

47686050_1908274622558970_5385427851430330368_n

47578222_1908274625892303_2658864079422095360_n

48277830_1908274672558965_2174901306173423616_n

47686766_1908274702558962_9011368843351687168_n

47689148_1908274719225627_3920457142905077760_n

46818556_1908274752558957_2632695994738802688_n

48240840_1908274795892286_4553690357769961472_n

47575097_1908274805892285_5141145388832522240_n

48362349_1908274829225616_9149330447098970112_n

48077749_1908274872558945_7625007594100228096_n

47683322_1908274882558944_7812593962950066176_n

47341211_1908274909225608_3728726014650482688_n

47574168_1908274952558937_8329483716426465280_n

47688999_1908274982558934_4425409086321852416_n

48059155_1908274972558935_2357146226060689408_n

47681186_1908275049225594_3157606578165645312_n

47574524_1908275095892256_5605724476458139648_n

47575429_1908275135892252_1865255415630004224_n

 

ដោយ៖ វីរៈ