អ្នកនឹងផ្ទុះសំណើចនៅពេលបានឃើញរូបពួកគេ! ប្រតិកម្មដែលគួរឱ្យខ្លាចបំផុតពីមនុស្សដែលត្រូវបានថតដោយកាមេរ៉ាសម្ងាត់!

ផ្ទះខ្មោចលងគឺជាកន្លែងកម្សាន្តដែលមនុស្សចូលចិត្តភាពសប្បាយបែបភ័យខ្លាច។ នៅក្នុងកន្លែងផ្ទះខ្មោចទាំងនោះតែងតែបានដាក់កាមេរ៉ាសម្ងាត់ ដើម្បីចាប់យកប្រតិកម្មរបស់មនុស្ស និងរូបរាងនៃការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកចូលទស្សនា។ រូបភាពទាំងនេះគឺជារូបភាពពិតប្រាកដ។

នេះគឺជាប្រតិកម្មដែលគួរឱ្យខ្លាចបំផុតពីមនុស្សដែលត្រូវបានថតដោយកាមេរ៉ាសម្ងាត់ក្នុងផ្ទះខ្មោច។ តោះទៅមើលភាពខ្លាចរបស់មនុស្សយើង!

១. តើកំពុងធ្វើយូហ្គាមែនហ្នឹង?

Screen Shot 2017 10 28 At 4.43.34 PM

២. តើគ្រួសារនេះកំពុងខ្លាចអ្វីនឹង?

Screen Shot 2017 10 28 At 4.44.12 PM

៣. អូនកុំខ្លាច! ដើរតាមបងមក

Screen Shot 2017 10 28 At 4.45.19 PM

៤. តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យនាងមើលទៅដូចស្រែកចឹង?

Screen Shot 2017 10 28 At 4.46.04 PM

៥. តើពួកគេបានឃើញអ្វីឲ្យពិតប្រាកដ?

Screen Shot 2017 10 28 At 4.47.15 PM

៦. បងៗលេង!​ស្លាប់អូនឥឡូវហើយ

Screen Shot 2017 10 28 At 4.48.03 PM

៧.ឃើញអ្វីបានមើលទៅដូចភ័យរន្ធត់?

Screen Shot 2017 10 28 At 4.48.47 PM

 

៨. ឈឺៗលេង

Screen Shot 2017 10 28 At 4.50.02 PM

៩. បុរសម្នាក់ដែលពាក់អាវពណ៌លឿងនេះឃើញអ្វីបានធ្វើមុខចឹង?

Screen Shot 2017 10 28 At 4.51.07 PM

១០.តើពួកគេបានឃើញកណ្តុរយក្សឬបានជាធ្វើទឹកមុខបែបហ្នឹង?

Screen Shot 2017 10 28 At 4.51.54 PM

១១.បើពួកគេមើលរូបភាពនេះឡើងវិញតើត្រូវយំរឺសើច?

Screen Shot 2017 10 28 At 4.58.09 PM

១២. កុំទាញពេករហែកអាវឥឡូវហើយ 

Screen Shot 2017 10 28 At 4.59.28 PM

 

១៣. តើបុរសម្នាក់នេះព្យាយាមមិនខ្លាចទេរឺ?

Screen Shot 2017 10 28 At 5.00.43 PM

១៤. ពួកគេមើលឃើញអ្វីបានមើលទៅដូចជាខ្លាចខ្លាំងយ៉ាងនេះ?

Screen Shot 2017 10 28 At 5.02.01 PM

 

ប្រតិកម្មទាំងនេះគួរឱ្យភ័យខ្លាច ហើយវាបង្ហាញថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺដូចគ្នានៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះ។ តើអ្នកធ្លាប់ត្រូវបានខ្មោចលងហើយមិនភ័យខ្លាចទេ?

ប្រែសំរួលដោយ៖ សុខ សុវណ្ណវិសាល